Maanteiden hoitourakoiden kilpailutuksen tulokset selvinneet – markkinoille uusia urakoitsijoita

Väylä kilpailutti ELY-keskusten kanssa vuodenvaihteessa 13 maanteiden hoitourakkaa. Kilpailu toimii hyvin ja tarjouksia tuli edellisvuotta enemmän.

Maanteiden hoito jaetaan Suomessa 79:ään hoitourakkaan, jotka kilpailutetaan viiden vuoden välein. Vuodenvaihteessa näistä urakoista kilpailutettiin 13 kappaletta. Mukana olivat muun muassa Mäntsälän, Porvoon, Kotkan, Lapuan ja Sodankylän hoitourakat.

Verrattuna vuoden 2019 kilpailutuksiin, markkinoilla oli enemmän kiinnostusta. Maanteiden hoitourakoihin kuuluvat esimerkiksi lumen auraus, liukkaudentorjunta, päällystevaurioiden paikkaukset ja viherhoito.

Hyväksyttyjä tarjouksia tuli pyöristettynä kolme jokaista hoitourakkaa kohden, kun viime vuonna saimme noin kaksi tarjousta hoitourakkaa kohden”, kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Otto Kärki Väylästä.Suurempi tarjousmäärä osoittaa, että maanteiden hoito ja uusittu urakkamalli kiinnostavat markkinoilla.

Kilpailutuksiin osallistui myös sellaisia yrityksiä, joilla ei ole aikaisemmin ollut maanteiden hoidon urakkasopimuksia. Näistä kaksi yritystä voittivat itselleen urakoita. Kilpailutetut hoitourakat alkavat 1.10.2020.”Olemme erittäin tyytyväisiä, että myös uudet toimijat olivat kiinnostuneita hoitourakoista”, toteaa Kärki.

Uudella joustavalla urakkamallilla parempaa palvelua tienkäyttäjille

Nyt kilpailutetuissa maanteiden hoitourakoissa noudatetaan uutta urakkamallia, joka otettiin käyttöön 2019 alkaneissa urakoissa. Uudessa urakkamallissa korostuu tilaajan ja urakoitsijan yhteistyö sekä tienkäyttäjille saatava hyöty. Tienkäyttäjille hyöty näkyy esimerkiksi parempana hoitotoimenpiteiden kohdistuksena ja ajoituksena. Myös toimenpideajat vähäliikenteisillä teillä lyhentyvät.

”Ilmastonmuutoksen myötä sää- ja keliolot vaihtelevat paljon. Uusi urakkamalli on joustavampi ja mahdollistaa paremmin reagoinnin kelin mukaan. Myös riskinjako on oikeudenmukaisempaa, mikä on varmasti houkutellut mukaan uusia toimijoita”, kertoo Väylän kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård.

Lisätietoa

Asiantuntija, teiden kunnossapitoOtto Kärki,puh. 029 534 3330etunimi.sukunimi@vayla.fi

OsastonjohtajaMagnus Nygård,puh. 029 534 3576etunimi.sukunimi@vayla.fi Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.