Liikenteen lainsäädäntöön valmisteilla väliaikaisia muutoksia

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu kiireellisesti luonnos hallituksen esitykseksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevan lainsäädännön väliaikaisista muutoksista. Hallituksen esitysluonnos koskee esimerkiksi ammattipätevyyksien voimassaoloaikojen jatkamista, lääkärintodistusten toimittamista ajokortteja uusittaessa ja ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia koskevia säännöksiä.

Ministeriö perustelee esityksen tarvetta kansalaisten ja yritysten toiminnan helpottamiseksi ja kuljetusten turvaamiseksi poikkeusoloissa. Esityksen tavoitteena on myös vähentää ihmisten tarvetta liikkua poikkeusolojen aikana ja siten hidastaa koronaviruksen leviämistä.

Esitys sisältää lähinnä määräaikoihin ja toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä teknisluontoisia muutoksia tie- ja rautatieliikennettä sekä merenkulkua koskeviin säädöksiin.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Muutokset olisivat voimassa muutamien kuukausien määräajan. Muutokset ovat uusia siihen nähden, mitä SKAL on jo tiedottanut koronasivuillaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön kuulemistilaisuudessa annetun tiedon mukaan hallituksen esitys tulee valtioneuvoston käsittelyyn vielä huhtikuussa, mutta eduskuntakäsittely jäänee toukokuulle, kertoo johtaja Ari Herrala SKAL:sta.

SKAL tiedottaa jäsenistöään välittömästi muutosten voimaantulosta, sisällöstä ja vaikutuksista.

Lisätietoa:Edunvalvontajohtaja Ari Herrala, SKAL, ari.herrala@skal.fi, puhelin 09 478 99 400.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi: www.skal.fi/korona @SKALry