Liikenneturvallisuustyön konkareille ansiomitali

Kuvassa vasemmalta: Pasi Anteroinen, Noora Airaksinen, Ilkka Kantola, Kimmo Kiiski, Esa Räty, ministeri Timo Harakka, Petteri Tuominen, Ari Vandell, Tuomas Österman, Suna Kymäläinen. Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on myöntänyt liikenneturvallisuusalan ansiomitalit yhdelletoista henkilölle pitkän linjan työstä liikenneturvallisuuden hyväksi.

Liikenneturvallisuusalan ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään viidentoista vuoden ajan työskennellyt ansiokkaasti liikenneturvallisuuden edistämiseksi, ja jonka toiminta on ollut yleisesti arvostettua. Mitalit jaetaan Liikenneturvan hallituksen esityksestä, jonka on valmistellut hallituksen asettama palkitsemistoimikunta.

Mitalin saajat ovat taustoiltaan monialaisia. Palkittavien erilaiset taustayhteisöt osoittavat, että toimiva liikenneturvallisuustyö edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä koko Suomessa.

”Jokainen mitalinsaaja on omalta osaltaan tehnyt liikenteestämme turvallisempaa. Heidän ansiostaan moni on välttänyt onnettomuuden. Elämän turvaaminen on jalo työ”, tiivistää Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

Ministeri Harakka luovutti ansiomitalit palkituille 18.9.2020 Helsingissä. Mitalin saivat:diplomi-insinööri, filosofian tohtori Noora Airaksinenpoliisitarkastaja Timo Ajastekomisario Ilkka Kantolaliikenneneuvos Kimmo Kiiskiprofessori Timo Lajunenliikenneopettaja Martti Liukkonenjohtava asiantuntija Jussi Pohjonendiplomi-insinööri Esa Rätyinsinöörimajuri Petteri Tuominensuunnittelupäällikkö Ari Vandelltieliikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman                     Ensimmäisen kerran liikenneturvallisuusalan ansiomitalit myönnettiin vuonna 1993. Lisätietoja:toimitusjohtaja Pasi Anteroinen, Liikenneturva, p. 020 7282 350