Liikenneturvallisuus vaarantunut merkittävästi

Viime päivinä on uutisoitu laajasti törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten lisääntymisestä peräti 60 prosentilla.

Suomen Autokoululiitto ry:n puheenjohtaja Jukka Kiviniemi toteaa: ”Tämä oli odotettavissa jo vuoden 2018 lakiuudistusta valmisteltaessa. Useat tahot varoittivat liikenne- ja viestintäministeriötä tulevan lain ongelmakohdista, mutta asiantuntijoita ei kuunneltu, valitettavasti.”

Asiantuntijoiden selkeä viesti oli, ettei vapaaehtoisuus kuljettajakoulutuksessa toimi. Vapaaehtoisuus tulee väistämättä johtamaan tilanteeseen, jossa ajokokeiden hylkäämiset lisääntyvät ja oppiminen tulee tapahtumaan yrityksen ja erehdyksen kautta, sen sijaan, että maltettaisiin oppia ensin, ja ajokokeeseen mentäisiin riittävillä taidoilla. Edelleen tiedostettiin, että taitava auton käsittelijä voi hyvinkin päästä ajokokeesta läpi ilman, että hän todellisuudessa pärjäisi liikenteessä.

Psykologian tohtori Mika Hatakka totesi liikenne- ja viestintäministeriölle lähetetyssä raportissaan ”Tasapainoinen vai tutkintopainotteinen järjestelmä?” täysin tutkintoon perustuvan järjestelmän ongelmista muun muassa seuraavaa: ”Opetuksen suunnitelmallisuus ja tehokkuus heikkenisivät, jos opetusta ohjaavat normit purettaisiin…. Opetus suuntautuisi kapea-alaisesti ajoneuvon käsittelyyn ja liikennetilanteiden harjoitteluun. Turvallisuuden kannalta tärkeimmät sisällöt kärsisivät eniten, sillä niitä on vaikein mitata kokeessa.”

Vaikka Suomessa otettiin käyttöön tutkintopainotteinen malli täysin tutkintoon perustuvan järjestelmän asemesta, ovat Mika Hatakan esiin nostamat riskit realisoituneet lähes kokonaan.

”Ajokieltoa saaneille pidettävissä koulutuksissa on ollut ruuhkaa. Lakiuudistuksen jälkeen pelkästään meillä jo yli 500 nuorta on käynyt kurssin. Valtakunnallisesti luku on huomattavasti suurempi. Kuinka monelta harmilta olisi säästytty, jos koulutusta olisi ollut jo etukäteen, ennen ajokoetta?”, pohtii joensuulainen yrittäjä ja liikenneopettaja Risto Gröhn.

Autokoululiiton puheenjohtaja Jukka Kiviniemi pohtii liikenneturvallisuuden perusolemusta: ”Liikenne on yhteispeliä, jossa kaikilla on oltava samat säännöt. Jos jokainen opettaa niin kuin parhaakseen näkee tai ajaa muista välittämättä, kärsijöinä ovat useimmiten sivulliset. Liikenteestä tulee arvaamattomampaa ja muiden toimintaa on hankala ennakoida, jolloin onnettomuuksien määrät lisääntyvät. Maksumiehiksi tulevat silloin kaikki veronmaksajat.”

Miten ajokorttilakia tulisi kehittää?

”Autokoululiiton ehdoton linja on, että ennaltaehkäisevää koulutusta on lisättävä. Teoriakokeen tulee olla pakollinen myös opetuslupaopettajille, jotta varmistetaan riittävä tietotaso. Etenkin, kun tieliikennelakiin tulee muutoksia 1.6.2020”, tiivistää Jukka Kiviniemi.

Lisätietoja:Jukka Kiviniemijukka.kiviniemi@autokoululiitto.fi040 548 5416