Liikenneluvan haltijoiden ja palveluntarjoajien vuosimaksu laskutetaan helmikuussa 2023

Liikenneluvan haltijoilta ja palveluntarjoajiksi ilmoittautuneilta peritään vuosimaksu. Jos liikennettä ei enää harjoiteta, tarpeeton liikennelupa tai ilmoittautuminen kannattaa perua. Vuosimaksu peritään 1.1.2023 liikenneasioiden rekisterissä olevilta luvanhaltijoilta ja palveluntarjoajilta.

Liikenneluvista perittävät suoritemaksut on vahvistettu 28.9.2022. Luvanhaltijoilta perittävä vuosimaksu on 100 euroa ja palveluntarjoajilta perittävä vuosimaksu 35 euroa.

Luvanhaltijoilta ja palveluntarjoajilta perittävä vuosimaksu

Vuosimaksu peritään kaikilta niiltä taksi-, henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijoilta, joilla on voimassaolevia liikennelupia 1. tammikuuta 2023. Vuosimaksu peritään myös palveluntarjoajilta (tavaraliikenne, välitys- ja yhdistämispalvelut), joiden ilmoittautumista koskeva rekisterimerkintä on voimassa 1. tammikuuta 2023.

Vuosimaksu on yrityskohtainen eikä yrityksen voimassa olevien liikennelupien määrä vaikuta maksun suuruuteen. Jos yrityksellä on voimassa sekä taksi-, henkilö- että tavaraliikennelupia, maksu peritään yritykseltä vain yhden kerran. Palveluntarjoajan vuosimaksua ei peritä, jos yrityksellä on voimassa oleva liikennelupa.

Lupiin tehtävät muutokset sisältyvät vuosimaksuun

Liikennelupaan sen voimassaoloaikana tehtävät muutokset sisältyvät vuosimaksuun, eikä niistä peritä erillistä maksua. Sama koskee myös ilmoittautumiseen tehtäviä muutoksia. Tällainen maksuton muutos on esimerkiksi liikenteestä vastaavan henkilön muutos.

Vuosimaksuilla katetaan lisäksi luvanhaltijoihin kohdistettavan valvonnan kustannuksia sekä muuta liikennelupiin ja liikenteenharjoittajiin liittyvää hallinnollista ylläpitoa liikenneasioiden rekisterissä.

Tarpeeton liikennelupa tai palveluntarjoajaksi ilmoittautuminen kannattaa perua 31.12.2022 mennessä

Jos toimintaa ei enää harjoiteta ja yritys haluaa välttyä vuosimaksun perimiseltä, sen kannattaa pyytää tarpeettomien liikennelupien ja ilmoittautumisten peruuttamista. Ajantasainen liikenneasioiden rekisteri on myös kaikkien toimijoiden etu. Vuosimaksua ei peritä, jos luvan tai ilmoittautumisen peruuttamista koskeva pyyntö tulee vireille Traficomissa viimeistään 31.12.2022, ja jos luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan ilmoitetaan myös päättyvän viimeistään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jos lupa tai ilmoittautuminen on voimassa maksun määräytymishetkellä 1.1.2023, maksu peritään, vaikka luvan tai ilmoituksen nojalla ei harjoitettaisi toimintaa. Vuosimaksua ei myöskään palauteta tai hyvitetä, jos yrityksen toiminta päättyy taikka luvan tai ilmoittautumisen peruuttamista pyydetään jossain myöhemmässä vaiheessa maksun määräämisen jälkeen.

Peruuttamispyynnön voi tehdä helposti sähköisellä lomakkeella. Lomakkeet löytyvät Traficomin verkkosivuilta:

Hae taksiliikennelupaa tai muutosta lupaan Hae henkilöliikennelupaa tai muutosta lupaan Hae tavaraliikennelupaa tai muutosta lupaan Ilmoittaudu taksi- tai tavaraliikenteen harjoittajaksi 

Luvan peruuttamispäätöksestä ja rekisterimerkinnän poistamisesta ei peritä maksua. Peruuttamispyyntö tulee olla perillä Traficomissa viimeistään 31.12.2022.

Luvanhaltijoiden ja palveluntarjoajien osoitetiedot liikenneasioiden rekisterissä

Valtakunnallinen liikennelupajärjestelmä (VALLU) on osa liikenneasioiden rekisteriä. Luvanhaltijoiden ja palveluntarjoajien osoitetiedot eivät päivity automaattisesti VALLU-järjestelmään. Jos yrityksen postiosoite on muuttunut luvan myöntämisen tai ilmoittautumisen jälkeen taikka vuoden 2022 vuosimaksulaskutuksen jälkeen, uusi osoitetieto tulee viipymättä ilmoittaa Traficomille. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteella: liikenneluvat@traficom.fi

Laskun toimittaminen

Oikeushenkilöt:Meneillään olevasta tietojärjestelmäuudistuksesta johtuen oikeushenkilölle määrätty vuosimaksu saattaa osalle yrityksiä tulla postitse paperilaskuna, vaikka yritys olisi ilmoittanut Traficomille verkkolaskuosoitteen.

Luonnolliset henkilöt:Henkilöasiakas voi tilata Traficomilta verkkopankissa e-laskun (liikenteen tuotteiden laskutus), ottaa Suomi.fi -palvelun käyttöön, jolloin lasku tulee Suomi.fi Viestit -kanavaan tai tilata OmaPosti-palvelun. Lisätietoa henkilöasiakkaan laskutusvaihtoehdoista löytyy täältä: https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/nain-tilaat-laskut-sahkoisena-traficomilta 

Lisätietoja:

Liikennelupaneuvonta, puh. 029 534 5181 (arkisin 8.00 – 16.15), liikenneluvat@traficom.fi