Liikennejärjestelmän nykytilan seurannasta jatkuvaa – valtakunnallinen liikennejärjestelmätyö etenee

Laajalla kommenttikierroksella käynyt liikennejärjestelmän nykytilaraportti on valmis. Raportti tarjoaa näkymän Suomen liikennejärjestelmään sekä toimintaympäristön muutoksiin. Samalla on syvennetty myös liikenneverkon strategista tilaa käsittelevää tarkastelua. Muuttuvissa tilanteissa kattava taustatieto on olennaista tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiselle.

Ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on käynnissä. Taustakoosteena työtä varten Traficom on tehnyt kuvauksen suomalaisen liikennejärjestelmän nykytilasta, joka oli laajalla kommenttikierroksella vuodenvaihteessa. Palautteen perusteella päivitetty raportti sekä erillinen liikenneverkon strateginen tilannekuva ovat nyt valmiita.

”Näemme Traficomissa liikennejärjestelmän liikenteen ja viestinnän saumattomana kokonaisuutena. Liikennejärjestelmän nykytilan ymmärtäminen ja toimintaympäristön muutosten analysoiminen antavat meille hyvät lähtökohdat katsoa myös tässä muuttuneessa tilanteessa liikennejärjestelmän tulevaisuuteen ja siihen, minkälaista arjen toimivuutta tahdomme rakentaa”, painottaa pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Tieto pohjana tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiselle

Traficom on kehittämässä liikennejärjestelmän nykytilan seurantaa entisestään. Raportissa liikennejärjestelmän nykytilan tarkastelu lähtee liikkeelle globalisaation ja kaupungistumisen tuomista uusista liikkumis- ja kuljetustarpeista, jotka muokkaavat matkoja ja liikkumista. Samaan aikaan väestörakenteen muutos muuttaa liikennekäyttäytymisen sekä liikkumisen tottumuksia ja liikennejärjestelmä palveluistuu.

”Nykytilaraportti on erinomainen lähtökohta, jonka pohjalta pystymme rakentamaan systemaattisen seurantamallin liikennejärjestelmän tilasta. Kehitämme myös tiedonkeruu- ja analysointimenetelmiä, jotta meillä on jatkossa vielä laajempi tietopohja kokonaisuudesta ja näkemystä tulevaisuudesta”, sanoo verkostojohtaja Asta Tuominen.

Palautteet toivat lisänäkökulmaa nykytilaseurannan kehittämiseen

”Saimme paljon erinomaista palautetta, jota pystymme raportin lisäksi hyödyntämään myös liikennejärjestelmän nykytilan seurantaa kehitettäessä. Kommenttien perusteella tarkensimme raportin sisältöä. Mukana oli myös paljon kommentteja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältöön, jotka huomioidaan suunnitelmaa tehdessä”, kertoo Tuominen.

Kommenteissa nousi esille myös laajempia tarpeita ja toiveita liikennejärjestelmän nykytilaseurannan kehittämiseksi. Esimerkiksi ideoita tuli väyläverkoston tilannekuvan syventämisestä sekä asiakastarpeiden ja liiketaloudellisten vaikutusten vielä laajemmasta analysoinnista.

”Olemme syventäneet liikenneverkon strategisen tilan tarkastelua väylien ja solmupisteiden osalta erillisessä tilannekuvassa, jossa pureudutaan väylien tulevaisuuden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Myös tämä tarkastelu syventää osaltaan liikennejärjestelmän tietopohjaista tulevaisuuden kehittämistä”, painottaa Tuominen.

Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvää keskustelua käydään somessa tunnisteella #liikenne12.

Liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristön muutokset -raportti on julkaistu valtioneuvoston hankeikkunassa sekä Traficomin julkaisusivuilla. (linkki raporttiin)Liikenneverkon strateginen tilannekuva löytyy myös valtioneuvoston hankeikkunasta.

Lisätietoja:verkostojohtaja Asta Tuominen, asta.tuominen(at)traficom.fi, Twitterissä @tuomias,  yhteydenotot p. 029 534 5648 (viestinnän mediapalvelu)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Traficom tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä tietyt osat Liikennevirastosta yhdistyivät vuoden 2019 alussa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi.