Lausunto yrittäjien työtulo-ohjeen päivittämiseen

Esitämme uusiksi maanteiden tavaraliikenteen yrittäjien YEL-työtulon määrittämisohjeiksi seuraavaa: 

Työtulo-ohje / Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Tieliikenteen tavarankuljetuksen toimialaluokitus vuoden 2008 mukaan on 49410. Kuorma- ja pakettiautoliikennettä harjoittavien yrittäjien työtulon laskennallisena keskiarvona voidaan pitää kuorma-autoliikenteen työehtosopimuksen mukaista taulukkopalkkaa, jota maksetaan yli 12 vuotta ammatissa toimineille täysperävaununkuljettajille. Kyseinen tuntipalkka 1.2.2018 alkaen on 15,08 euroa tunnilta. Yhden auton kuljetusyrittäjän ohjeelliseksi vuosityötuloksi muodostuu täystyöllisyydellä (2200 h/a) ja 10 %:n suuruisella yrittäjälisällä laskettuna noin 36 500 euroa. Mikäli yrittäjällä on useampia autoja, tulee vuosityötuloon lisätä 2 800 euroa kutakin tehokkaassa käytössä olevaa ajoneuvoa kohden. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry  Iiro Lehtonen                        Petri Murtotoimitusjohtaja                      johtaja, asiantuntijapalvelut