Lausunto Valtioneuvoston selvityksestä: Komission tiedonanto liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen (E 154/2020 vp)

Lausuntopyyntö 27.1.2021

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä valtioneuvoston selvitys komission tiedonannosta liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen (E 154/2020 vp). Valiokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä, joka esittää lausuntonaan seuraavaa. Komission tiedonanto koskee liikenteen vihreiden kaistojen päivittämistä talouden pitämiseksi käynnissä covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen. SKAL kannattaa muistiossa esitettyjä toimia, joilla koitetaan turvata tavaraliikenteen sujuvuus pandemiatilanteessa ja yhtyy valtioneuvoston selvityksessä esitettyyn Suomen kantaan, jonka mukaan Suomi pitää tarpeellisena tukea EU:n yhteisien toimien kehittämistä liikenteen sujumisen varmistamiseksi käsillä olevassa korona pandemiatilanteessa ja sen jatkuessa. Yhteisesti koordinoidun tavaraliikenteen pandemiavarautumisen ja sitä koskevan suunnitelman luominen koko Euroopan alueelle ja kaikille jäsenmaille on erittäin kannatettavaa. Myös SKAL kannattaa ja pitää välttämättöminä kuljetustyöntekijöiden sujuvaa kulkua rajanylityspaikoilla sekä miehistönvaihtojen helpottamista tavoittelevia komission kannattamia toimia. Pandemiatilanteessa hallinnollinen joustavuus sekä kuljetustyöntekijöiden liikkuvuuden varmistaminen ovat välttämättömiä liikennesektorin toimivuuden ja kuljetusten jatkuvuuden turvaamiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen              Ari Herralatoimitusjohtaja           edunvalvontajohtaja