Lausunto valtioneuvoston paikkatietopoliittisesta selonteosta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko VNS 2/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

SKAL katsoo, että paikkatietopoliittinen selonteko on tarpeellinen ja siinä ehdotetut kehittämistoimenpiteet ovat yleisesti kannatettavia.  Laadukkaille osoitetiedoille ja tarkalle paikannukselle on monenlaisia tarpeita. Selonteon mukaisesti tarkat paikannusjärjestelmät ja niitä tarkentavat palvelut luovat edellytyksiä paikkatietojen tehokkaalle hyödyntämiselle mm. logistiikassa, navigoinnissa ja autonomisessa liikenteessä. Tärkeä kehityskohde on tietojen yhteentoimivuuden ja käyttäjälähtöisyyden (helppokäyttöisyyden) varmistaminen samalla kun huolehditaan tiedon käsittelyn asianmukaisesta suojaamisesta. Paikkatietojen hyödyntämisen parantamiseksi tietämyksen lisääminen on tärkeää kaikissa organisaatioissa. Julkishallinto vastaa keskeisten paikkatietovarantojen tuotannosta, ylläpidosta ja hallinnasta. SKAL katsoo, että nykyisen hallitusohjelman mukaisesti julkishallinnon tuottamien tietojen tulee olla pääsääntöisesti käyttöoikeudeltaan rajoittamattomia ja maksuttomia, siis avoimia. Jatkossakin on varmistettava, että muutokset julkishallinnon organisoinnissa, yhtiöittämiset tai muut vastaavat eivät aiheuta maksuttomien palveluiden siirtymistä maksullisuuden piiriin. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen           Ari Herralatoimitusjohtaja         johtava asiantuntija