Lausunto Valtioneuvoston asetusluonnoksesta väliaikaisiksi poikkeuksiksi tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa Valtioneuvoston asetusluonnoksesta väliaikaisiksi poikkeuksiksi tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin kiireellisistä poikkeuksista kuljettajan ajo- ja lepoaikoihin tieliikenteessä 30 vuorokauden ajaksi pahentuneen covid-19-tautitilanteen vuoksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL pitää esitettyjä väliaikaisia poikkeuksia tiettyihin EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen 561/2006/EY määräyksiin tarpeellisina ja perusteltuina. Poikkeukset vastaavat sisällöltään 26.4. – 31.5.2020 Suomessa voimassa olleita ja EU:n komission silloin vahvistamia kansallisia poikkeuksia (282/2020). Covid-19 -tautitilanne on pahin koko pandemian aikana ja on alkanut jo näkyä myös kuljetusyrityksessä. Tautitilanne on SKALin arvion mukaan tavaraliikenteen yrityksissä huonompi kuin aiemmin koko pandemian aikana. Sairastumisryppäät ja karanteeni-/eristysketjut ovat lisääntyneet yritysten henkilökunnassa, mikä on jo aiheuttanut erilaisia poikkeusjärjestelyjä ja kuljetusten myöhästymisiä. Jatkuessaan tilanne voi heikentää jo maamme huoltovarmuutta  Tilanteeseen ei ole valitettavasti näkyvissä helpotusta, päinvastoin, tilanne vain pahenee. Vähintäänkin esitetyn mukaiset, mieluummin jopa väljemmät väliaikaiset poikkeukset ovat siten tarpeen yhteiskunnan kannalta elintärkeiden tavarankuljetusten ja henkilöliikenteen häiriöttömyyden varmistamiseksi. Lisäksi SKAL tuo esiin sen, että tautitilanteen heiketessä tulee olla valmius ottaa käyttöön myös kuljetusalan työvoiman pätevyyksiin liittyviä poikkeuksia, jotta kuljetuksiin liittyvät häiriöt voidaan minimoida. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Anssi Kujala                     Ari Herralatoimitusjohtaja                 edunvalvontajohtaja