Lausunto tuotteen vaatimustenmukaisuusjärjestelyjä ja tuotannon valvontasuunnitelmia koskevasta määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/46660/03.04.03.00/2020 27.5.2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa ehdotettuun määräykseen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                Ari Herralatoimitusjohtaja              edunvalvontajohtaja