Lausunto tuontipolttoaineiden velvoitevarastointia koskevasta HE- ja VNA-luonnoksesta

Lausuntopyyntö VN/28198/2020 8.6.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa tuontipolttoaineiden velvoitevarastointia koskevasta HE- ja VNA-luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnoksiin ja toteaa, että sillä ei ole kommentoitavaa luonnosten suhteen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                    Ari Herralatoimitusjohtaja                  edunvalvontajohtaja