Lausunto taksiliikenteessä käytettävästä muuta laitetta tai järjestelmää koskevasta määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/399176/03.04.03.00/2020 2.12.2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa taksiliikenteessä käytettävästä muuta laitetta tai järjestelmää koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL katsoo, että perustelumuistion osa Yksityiskohtaiset perustelut tulisi jakaa alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi.  SKAL toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa määräysluonnoksen sisällöstä.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja       edunvalvontajohtaja