Lausunto muistiosta tutkinto- ja lupapalveluiden palvelupisteverkosta vuodesta 2023 eteenpäin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt näkemyksiä tutkinto- ja lupapalveluiden palvelupisteverkostoa koskevasta muistiosta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut muistioon ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tulee kilpailuttamaan tutkinto- ja lupapalveluiden tuottamisen. Kilpailutuksen valmistelu on käynnissä ja uusi sopimuskausi alkaisi vuoden 2023 alussa. Osana kilpailutusta Traficom arvioi muun muassa toiminnan järjestämiseen tarvittavaa ja toimintaan soveltuvaa palvelupisteverkostoa.

Nykyisin lupa- ja tutkintopalvelupisteitä on 13 alueella yhteensä 94 kpl. Muistiossa ollaan esittämässä verkoston supistamista yhteensä 37 palvelupisteeseen, mikä tarkoittaa palvelupisteiden vähentämistä 60 prosentilla. SKAL ei pidä näin suurta vähennystä perusteltuna eikä hyväksyttävänä.

SKAL pitää riittävän palveluverkoston säilyttämistä tärkeänä. Sähköisen tablettikoejärjestelmän käytön lisääminen on lisännyt kokeen suorittajien tarvetta käydä palvelupisteissä koulutustilaisuuden yhteydessä järjestettyjen kokeiden sijaan. Nyt oltaisiin vielä supistamassa palvelupisteverkostoa, jolloin matka palvelupisteeseen kasvaisi sen lisäksi, että tarve asioida palvelupisteessä on lisääntynyt.

SKAL katsoo, että tutkinto- ja lupapalvelujen palveluverkoston tulisi olla vähintäänkin määräystasolla säädetty. Tämä toisi jäntevyyttä sidosryhmien vaikuttamismahdollisuuksiin lausuntomenettelyn kautta, jolla vältettäisiin esimerkiksi lyhyet kommentointiajat, kuten tämän muistion kohdalla.

SKAL kaipaa muistioon laajempaa analyysia ja vaikutusarvioita mahdollisten muutosten vaikutuksista. Tilanne ajokorttidirektiivin mukaisten ajokoeympäristön vaatimusten osalta ei ole lähiaikoina muuttunut, ei myöskään ammattiliikenteen lupapalveluiden tarve. Näin ollen olisi ollut hyvä, jos tässä muistiossa olisi ollut mukana esimerkiksi liitteenä aikaisemmin tehdyt hyvinkin kattavat analyysit palveluverkostosta.

Muutoksia on tullut erilaisten kokeiden suorittamiseen. Niissä on lisätty ja ollaan edelleen lisäämässä sähköisesti (tabletilla) paikan päällä palvelupisteessä suoritettavien kokeiden määrää. Näiden osalta olisi tarvetta kunnolliseen vaikutusten arviointiin viimeistään tässä vaiheessa.

Muistiossa todetaan, että ajokortin hankkiminen on kertaluontoinen tapahtuma eikä palveluita tarvita kuin muutamia kertoja elämässä. SKAL on eri mieltä tämän näkemyksen kanssa. Ammattiliikenteen kohdalla erilaisia lupia ja kokeita on uusittava säännöllisin välein, joten kysymys ei ole vain kertaluonteisista tapahtumista.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen                                                       Ari Herrala

toimitusjohtaja                                                    edunvalvontajohtaja