Lausunto määräysluonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetus tiellä

Lausuntopyyntö TRAFICOM/443227/03.04.03.00/2020 17.2.2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL katsoo, että määräysluonnos toteuttaa Vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan sopimuksen (ADR-sopimus, SopS 23/1979) liitteiden A ja B muutokset, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2021.   SKAL haluaa kuitenkin nostaa esiin määräyksen kohdan 8.2.2.3.7, jonka mukaan opetusta saa yleensä antaa enintään 8 oppituntia kurssipäivän aikana. Tämän kohdan osalta Traficomin tulkinta muuttui viime kesänä, vaikka kyseistä kohtaa e.m. ADR-sopimuksessa ei ole muutettu. Pitkään noudatettu käytäntö täydennyskurssin toteutuksessa muuttui oleellisesti uudella tulkinnalla, mutta tulkinnan muuttamiselle ei ole esitetty yhtäkään kuljetusten turvallisuuteen liittyvää perustelua, eikä sitä edellytä myöskään uusi ADR-sopimus, joka on sanamuodoltaan täsmälleen sama kuin aiempi ADR-sopimus. Myöskään EU-direktiivi tai muut sopimuksen osapuolet eivät ole edellyttäneet tekemään uutta tulkintaa. Traficom perusteli uutta tulkintaa pelkästään sillä, että viraston mielestä tulkinta oli ADR-sopimuksen vastainen. Aiemmin virasto itse tulkitsi kyseistä kohtaa yhdeksän vuoden ajan siten, että se mahdollisti perusajoluvan haltijoiden osalta täydennyskurssin suorittamisen yhden päivän aikana. Uuden tulkinnan mukaan täydennyskurssin suorittaminen muuttui käytännössä kahden päivän mittaiseksi. Tämä muutos hankaloittaa merkittävästi toimijoiden osallistumista täydennyskoulutukseen. Se aiheuttaa lisäkustannuksia toimijoille kurssimaksuissa ja lisää työstä poissaolojen määrää, joka erityisesti lisää tarpeettomia kustannuksia. SKAL vaatii, että Traficom palaa aiempaan tulkintaan ADR-täydennyskurssin toteutuksesta siten, että sen voi taas suorittaa yhden päivän aikana. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen             Ari Herralatoimitusjohtaja           edunvalvontajohtaja