Lausunto määräysluonnoksesta koskien erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan koulutusta ja oikeuden uudistamista

Lausuntopyyntö TRAFICOM/142807/03.04.03.00/2020 15.4.2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Ehdotetulla määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaisi tarkemmat määräykset erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan perus- ja jatkokoulutusten sisällöstä, kouluttajista, koulutusten vähimmäismääristä ja toteutuksesta sekä liikenteenohjaajan oikeuden uudistamisesta koulutuksella. Lisäksi annettaisiin koronaviruksesta johtuvat tilapäiset poikkeusmääräykset aikavälillä 13.3.2020–1.11.2020 vanhenevien erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan oikeuksien voimassaolon jatkamiseksi 31.11.2020 asti. SKAL katsoo, että perustelumuistion kohta 4 tulisi jakaa alakohtiin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi. Perustelumuistiossa ja määräysluonnoksessa luvut 4 ja 5 ovat eri järjestyksissä. SKAL esittää, että noudatettaisiin perustelumuistion järjestystä, jossa peruskoulutusta ja jatkokoulutusta koskevat luvut ovat peräkkäin ja liikenteenohjaajan oikeuden uudistamista koskeva luku niiden jälkeen. Määräysluonnoksessa on määritelty verkkokoulutus ja virtuaalikoulutus. Määrittely on kohtuullisen selkeä ja paikallaan. Tämä määrittely jää kuitenkin turhaksi, kun määräysluonnokseen mukaan 7 tunnin rajoitus koskee samalla tavalla sekä verkko- että virtuaalikoulutusta. SKAL esittääkin, että enintään 7 tunnin rajaus koskisi vain verkkokoulutusta ja virtuaalikoulutusta voisi antaa rajoituksetta, tai niin, että käytännön harjoitukset on annettava lähiopetuksena. Perustelumuistion mukaan Väyläviraston ylläpitämän Tieturva 1-koulutuksen voi tehdä osana peruskoulutusta. SKAL esittää, että Tieturva 1-koulutus on sisällytettävä pakollisena liikenteenohjaajakoulutukseen, jotta ei synny epäselvyyttä liikenteenohjaajan pätevyysvaatimusten täyttymisestä tiellä tehtävissä töissä.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry  Iiro Lehtonen                       Ari Herralatoimitusjohtaja                    edunvalvontajohtaja