Lausunto määräysluonnoksesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa määräysluonnoksesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

SKAL pitää hyvänä, että määräystä yhdenmukaistetaan siten, että sen rakenne vastaa autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista annettua määräystä eli automääräystä. Samoin on hyvä, että taksivalaisimen ja taksamittarin vaatimukset on viittauksilla säädetty yhdenmukaisiksi automääräyksen kanssa. SKAL toteaa, että termi ”muuttoajoneuvo” voi aiheuttaa epäselvyyttä muuttokuljetuksiin käytettävän ajoneuvon suhteen ja pitää aikaisempaa sanamuotoa ”muuttotavarana maahantuotu ajoneuvo” parempana. SKAL:lla ei ole muuta huomautettavaa määräysluonnokseen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Petri Murto                                           Ari Herralajohtaja, toimitusjohtajan varamies      johtava asiantuntija