Lausunto määräysluonnoksesta ajoneuvojen kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019 18.3.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Ehdotetulla määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaisi tarkemmat määräykset ajoneuvojen kuormakoreista, kuorman sidontavälineistä ja kuorman varmistamisen tarkemmista vaatimuksista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL pitää tärkeänä, että kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta annetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia täsmentäviä määräyksiä mm. kuorman varmistamisessa käytettävistä menetelmistä ja ajotilanteisiin liittyvistä hidastuvuuksien raja-arvoista. Määräysten tulee olla selkeitä ja käytäntöön helposti sovellettavia.  Määräysluonnoksessa on lievennetty vaatimusta kuorman varmistukselle eteenpäin. Pitkään voimassaolleen vaatimuksen mukaan kuorma on tullut varmistaa siten, että se pysyy paikallaan 10 m/s2 hidastuvuudessa eteenpäin ja 5 m/s2 hidastuvuudessa taakse ja sivulle päin. Nyt ehdotuksen mukaan siirryttäisiin noudattamaan kansainvälistä standardia, jolloin riittäisi kuorman paikallaan pysyminen 8 m/s2 hidastuvuudessa eteenpäin.  SKAL on huolissaan esitetystä muutoksesta, ja erityisesti siitä, että nopealla aikataululla aiheutetaan epäselvyyttä kuormanvarmistukseen. Kansainvälisen standardin mukainen kuormanvarmistus edellyttää monimutkaisia laskelmia vaatimusten täyttämisen toteamiseksi. Käytännön kuormaamistilanteita varten tarvitaan selkeät ohjeet, jotka Traficomin tulee antaa. Lisäksi SKAL esittää, että Traficom kutsuu nopeasti koolle yhteistyöryhmän, jossa eri viranomaistahot ja tavaraliikenteen toimijoita edustavat järjestöt kävisivät yhdessä läpi määräysluonnoksen sisältöä ja tulkintaa. Myös näin vähennettäisiin soveltamiseen liittyviä epäselvyyksiä. Kun säädökset tulevat voimaan jo kesäkuun alussa, asialla on kiire. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                     Ari Herralatoimitusjohtaja                   edunvalvontajohtaja