Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen myönnettävästä avustuksesta

Lausuntopyyntö VN/18657/2021 6.8.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen myönnettävästä avustuksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähköisen raskaan liikenteen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta, jota voidaan kohdentaa myös sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin koordinointiin ja toimintaan. Valtionavustus rajattaisiin koskemaan sähköisiä kuorma-autoja palvelevien ratkaisujen ja tukitoimintojen kehittämistä. Valtionavustus myönnettäisiin yrityksille tai tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioille.

SKAL pitää hyvänä, että valtio huomioi kuljetusalan esittämällä valtionavustusten myöntämismahdollisuutta sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin koordinointiin ja toimintaan. SKAL on myös valmis osallistumaan ja toimimaan asian edistämiseksi esimerkiksi yhteyden luojana kuljetusalan yritysten ja tutkimus- kehittämis- ja kokeiluhankkeiden toteuttajien välillä.

Esityksen mukaan valtionapuviranomaisena toimisi Liikenne- ja viestintävirasto. SKAL on huolissaan viraston voimavaroista ja resurssien riittävyydestä ja edellyttää, että mahdollisten lisätehtävien kohdalla on varmistettava mukainen lisätyömäärää vastaava lisärahoitus ja lisähenkilöstö.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                      Ari Herralatoimitusjohtaja                   edunvalvontajohtaja