Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan kuorma-auton C1- ja C1E-luokan ajokorttia varten vaadittavia opetusvaatimuksia alennettaviksi ajokorteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Vaaditut opetusmäärät suhteutettaisiin paremmin tämän luokan ajokortilla kuljetettavan ajoneuvokaluston vaatimuksiin. Alemmin opetusvaatimuksin suoritettuja ajokortteja korotettaessa opetusvaatimusten muutos huomioitaisiin laajempina C- tai CE-luokan ajokortin opetusvaatimuksina näiden kuljettajien osaamisen pysyttämiseksi ennallaan.  SKAL kannattaa muutosta C1- ja C1E- luokkien opetuksen määrän keventämiseksi ja toteaa, että esitys vastaa SKAL:n aikaisemmissa lausunnoissaan esittämää muutosta sekä toimialan tarpeita. Keventämällä ensimmäisen kuorma-auton ajokortin saamisen vaatimuksia on mahdollisuus saada kuljetusalalle uusia alasta kiinnostuneita. Tämä on erityisen tärkeää, kun mm. kuljetusmäärien lisääntyminen aiheuttaa kuljettajapulaa.  Kuorma-autojen ja raskaiden yhdistelmien koulutussäännökset tarkistettiin ammattipätevyysvaatimusten voimaantulon yhteydessä koulutusvaatimusten yhteen sovittamiseksi. Kuten perustelumuistiossa todetaan, samalla luotiin myös C1- ja C1E-luokille omat koulutusvaatimukset. Tällöin C1- ja C1E luokkien koulutusvaatimukset jäivät määrältään liian suuriksi ajoneuvojen kokoon ja ominaisuuksiin nähden, erityisesti verrattaessa C- ja CE- luokkiin.  Kuten muistiossa todetaan, C1-luokan ajoneuvot ovat pääsääntöisesti kokonaispainoltaan 5-6 tonnin luokkaa ja suurimmillaankin vain 7,5 tonnia. Ne ovat hallintalaitteiltaan, ajettavuudeltaan ja myös ulkoiselta kooltaan hyvin lähellä isoja pakettiautoja. Siis muistuttavat pakettiautoja, vaikka ovatkin säädösten näkökulmasta kuorma-autoja. Sen sijaan C-luokassa kokonaispaino voi nousta jopa 42 tonniin 5-akselisella kuorma-autolla ja hallintalaitteet eroavat suurestikin henkilö- ja pakettiautoista ja pienistä C1-luokan kuorma-autoista. Näin ollen on järkevää pienentää C1- ja C1E- luokkien koulutusvaatimusta, mikä myös alentaa näiden luokkien ajokortin hankkimisen kustannuksia.    Kuten muistiossa todetaan, C1- ja C1E- luokkien ajokorttikoulutuksesta on ollut myös kokeilu, jossa vähäisemmällä koulutusmäärällä on voinut päästä näiden luokkien kuljettajantutkintoon. Kokeilun tulosten perusteella pienemmillä koulutusmäärillä ei ole havaittu ongelmia.  Esityksessä on hyvänä asiana myös muutos C- ja CE-luokkien opetusmääriin, joita on ajokorttiluokan korotustilanteessa hyvä muuttaa vastaavasti, jotta C1- tai C1E- koulutuksen keventäminen ei vääristä C- ja CE-luokkien koulutusta. Samoin ehdotettu siirtymäsäännös tarvitaan.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja       johtava asiantuntija