Lausunto luonnoksesta määräykseksi rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitoista ja muista teknisistä ominaisuuksista

Lausuntopyyntö TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020 16.12.2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa rekisterikilpien ja siirtomerkkien mittoja ja muita teknisiä ominaisuuksia koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL pitää hyvänä, että Traficomin oikeutusta vahvistaa rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitat ja muut tekniset ominaisuudet selkeytetään. Samalla kun oikeusperusta selkeytyy, myös määräyksen sisällön mahdolliset muutokset tulevat läpinäkyvämmäksi  SKAL toteaa, että sillä ei ole muuta lausuttavaa määräysluonnoksen sisällöstä.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen       Ari Herralatoimitusjohtaja     edunvalvontajohtaja