Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä jatkettaisiin aiempien liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tehtyjen väliaikaisten poikkeusten voimassaoloaikaa. Esitys koskee mm. liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) säännöksiä eräiden henkilöliikenneluvan haltijoiden laajennetusta varautumisvelvollisuudesta covid-19-epidemian aikana (18 a §).

SKAL toteaa, että sillä ei ole kommentoitavaa itse esityksen sisältöön. SKAL pitää tärkeänä, että Suomi sekä säätää itse että kansallisesti hyödyntää EU-lainsäädännön mahdollistamat joustot, joita voidaan tarvita covid-9 pandemian vuoksi.

 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen      Ari Herralatoimitusjohtaja    edunvalvontajohtaja