Lausunto liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden merkintöjä koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa Liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden merkinnöistä annettavan määräyksen luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

SKAL katsoo, että määräysluonnos on vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2014/94/EU) ja liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain (478/2017).  SKAL:lla ei ole kommentoitavaa määräysluonnoksen sisältöön.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja       johtava asiantuntija