Lausunto L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttamista koskevasta määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/497838/03.04.03.00/2019 29.6.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa L-luokan ajoneuvon rakenteen muuttamista koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL katsoo, että perustelumuistion osa Yksityiskohtaiset perustelut tulisi jakaa alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi.  SKAL toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa varsinaisiin ehdotettuihin muutoksiin.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry  Iiro Lehtonen                Ari Herrala toimitusjohtaja              edunvalvontajohtaja