Lausunto katsastustoimipaikan tilat ja laitteet määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/94445/03.04.03.00/2019 11.6.2019

Lausunto katsastustoimipaikan tilat ja laitteet määräysluonnoksesta 

 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Määräykseen ehdotettavien muutosten on tarkoitus yhtenäistää ja selkeyttää katsastustoimipaikkojen tiloille ja laitteille asetettuja vaatimuksia. Perustelujen mukaan määräyksellä voitaisiin madaltaa katsastustoiminnan aloittamisen kynnystä pienempien alkupääomakustannusten myötä. Riskinä kuitenkin pidetään tietyn kokoisten tai tiettyyn ajoneuvoluokkaan kuuluvien ajoneuvojen katsastamiseen tarkoitettujen katsastuspaikkojen vähenemistä, koska niiden katsastamiseen vaadittavat tilat ja laitteet kasvattavat toiminnan kustannuksia. SKAL pitää hyvänä, että riski on havaittu ja katsoo, että jatkovalmistelussa on vielä löydettävä keinoja, joiden avulla varmistetaan myös raskaiden ajoneuvojen katsastuspalvelujen riittävä saatavuus.   Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja      edunvalvontajohtaja