Lausunto kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020 24.6.2020 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakennetta ja varusteita koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL katsoo, että perustelumuistion osa Yksityiskohtaiset perustelut tulisi jakaa alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi. Samoin SKAL ehdottaa, että jatkossa lausunnolle lähetettävissä luonnoksissa erotellaan muutettavaksi ehdotetut kohdat joko erilaisella värillä tai jollain muulla tavoin kuten esimerkiksi kursiivilla.  SKAL toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa varsinaisiin ehdotettuihin muutoksiin.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen              Ari Herralatoimitusjohtaja            edunvalvontajohtaja