Lausunto auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamista koskevasta määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 6.9.2019

Lausunto auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamista koskevasta määräysluonnoksesta  

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.    Määräyksen tarkoituksena on antaa uusi määräys auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamisesta, joka kumoaa vanhan määräyksen, huomioi uuden ajoneuvotekniikan mahdollisuudet ja täydentää määräystä muun muassa N2, N3, O3 ja O4 –luokan ajoneuvojen vaatimusten osalta.   Määräyksen perusteluissa todetaan, että tarkoituksena on myös selkeyttää määräystä siten, että lisäohjeistuksen tarve vähenee. Perusteluissa arvioidaan määräyksen vaikutuksina mm. sen, että voidaan vähentää Liikenne- ja viestintäviraston antaman katsastuksen ohjeistuksen tarvetta ja pienentää poikkeuslupien määrää.  SKAL pitää hyvänä, että määräystä uudistetaan huomioiden tekniikan kehitys, eri ajoneuvoluokkien vaatimukset ja samalla päivitetään epäselviä ja vanhentuneita säännöksiä. SKAL pitää kuitenkin tärkeänä, että Liikenne- ja viestintävirastolla säilyy jatkossakin mahdollisuus lisäohjeistukseen. Viraston tulee tehdä tulkintoja ja ohjeistaa katsastajia, jotta katsastajien päätökset ja tulkinnat ovat yhdenmukaisia koko maassa.   Määräysluonnoksen kohdassa 4.2 Korirakenne todetaan, että ajoneuvossa vaadittavia alleajo- ja sivusuojia ei saa poistaa ja että alleajo- ja sivusuojat tulee asentaa, jos ajoneuvo muutetaan sellaiseksi, jossa kyseiset suojat vaaditaan. Trafin määräyksessä ”Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset” alleajosuojista määrätään tarkemmin. Määräyksen mukaan puutavara-autojen ja perävaunujen alleajosuojia koskeva vapautus lakkasi 1.7.2019.  SKAL:in on vaikea ymmärtää alleajosuojavaatimusta sellaisille puutavara-autoille, joka on varustettu nosturilla ja jolla haetaan puita metsästä asti. Puutavara-autoja käytetään varsinkin talvella sellaisissa olosuhteissa, että sivusuojat eivät tule pysymään ehjinä eikä paikoillaan ja tällöin ne ovat jopa turvallisuusriski,    Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry  Iiro Lehtonen        Ari Herralatoimitusjohtaja      edunvalvontajohtaja