Lausunto autojen ja niiden perävaunujen paineilmajarrujen vaihtoehtoisia vaatimuksia koskevasta määräysluonnoksesta

Lausuntopyyntö TRAFICOM/422618/03.04.03.00/2020 22.6.2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa autojen ja niiden perävaunujen paineilmajarrujen vaihtoehtoisia vaatimuksia koskevasta määräysluonnoksesta. Määräyksellä siirretään Liikenne- ja viestintäviraston määräykset paineilmajarrujen vaihtoehtoisista vaatimuksista Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset -määräyksen (TRAFICOM/420030/03.04.03.00/2019) liitteestä 2 erilliseen määräykseen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

SKAL pitää hyvänä, että paineilmajarrujen vaihtoehtoisia vaatimuksia koskien tehdään oma määräyksensä. On myös hyvä, että määräyksessä huomioidaan erikseen perävaunu, jolla saa vetää perävaunua, koska mittoja ja massoja koskevien säädösmuutosten jälkeen tällaisten perävaunujen määrä on Suomessa lisääntynyt ja ne ovat rakenteeltaan varsin monimutkaisia, kuten lausuntopyynnössäkin todetaan.

SKAL pitää tarpeellisena, että uusien vaatimusten osalta tarvitaan 2 vuoden siirtymäaika, koska mm. Covid 19 -pandemian vuoksi autojen, perävaunujen ja niiden päällirakenteiden toimitusajat ovat pidentyneet.

SKAL esittää, että perustelumuistion osa Yksityiskohtaiset perustelut jaetaan alaotsikoihin määräyksen lukuja noudattavalla tavalla lukemisen ja jäsentämisen helpottamiseksi.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                              Ari Herralatoimitusjohtaja                            edunvalvontajohtaja