Kuorma-autojen päästöjä vähentävien laitteistojen kiertäminen on laitonta

Kuorma-autoissa on yleistynyt laiton auton päästöjä vähentävien laitteiden kiertäminen eli päästömanipulointi. Manipulointi kasvattaa auton päästöt moninkertaiseksi. Laittomat päästömanipulaatiot aiheuttavat kuljetusalalle epätervettä kilpailua, sillä laitteistojen purkamisella pyritään kustannussäästöihin.

Kuorma-autojen päästömanipuloinnissa on kyse päästöjä vähentävien tehdasasennettujen järjestelmien ohittamisesta tai kiertämisestä. Tämän seurauksena esimerkiksi typenoksidi- ja hiukkaspäästöt kasvavat moninkertaiseksi auton alkuperäisiin ja lain vaatimukset täyttäviin päästöihin nähden.

Kuorma-autojen päästöt ovat vähentyneet viime vuosikymmenen aikana merkittävästi ja uusimmat päästönormit edellyttävät autoihin erilaisia pakokaasupäästöjä vähentäviä laitteistoja. Tyypillistä on purkaa autosta esimerkiksi SCR-laitteisto, joka vähentää typenoksidipäästöjä yli 90 prosenttia.

Laittoman päästömanipuloinnin taustalla on pyrkimys kustannusten vähentämiseen. Säästöjä syntyy, kun päästöjä vähentäviä laitteita ei tarvitse huoltaa tai autossa ei tarvitse käyttää SCR-laitteiston edellyttämää AdBlue-lisäainetta.

”Kuorma-autovalmistajat ovat investoineet viime vuosina eniten juuri päästöjen vähentämiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Uusimmat Euro VI -päästönormit täyttävissä ajoneuvoissa manipulointi voi nostaa terveydelle haitallisten päästöjen määrän jopa yli kymmenkertaiseksi”, kertoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Päästömanipulointi on huomattava ongelma myös muualla Euroopassa. Esimerkiksi Tanskan ympäristöviranomaiset ovat arvioineet, että lähes neljännes tiellä liikkuvista kuorma-autoista on päästömanipuloituja.

Yritysten tulisi kantaa vastuuta toiminnastaan

Lapin poliisilaitos uutisoi syyskuun lopussa Meri-Lapin alueella tehdystä raskaan liikenteen valvonnasta. Valvonnassa tarkistetuista autoista joka kymmenennessä paljastui ympäristöhaittoja aiheuttavaa päästömanipulointia. Kiinni jääneistä autoista poistettiin rekisterikilvet ja ne määrättiin ajokieltoon.

”Päästömanipuloitu auto ei ole tieliikennekelpoinen. Mikäli manipulointia havaitaan, auto määrätään ajokieltoon, kunnes se on palautettu ennalleen ja katsastettu uudelleen tieliikennekelpoiseksi. Myös valmistajan autolle myöntämä takuu katkeaa”, Kallio toteaa.

Suomessa kuorma-autoista on tutkittu päästömanipulointeja tienvarsitarkastusten yhteydessä vuoden 2018 keväästä saakka. Valvontaa jatketaan myös jatkossa osana tarkastuksia. Valvonta ei kuitenkaan yksin riitä karsimaan laittomia manipulointeja.

Päästömanipulaatioita tarjoavat yritykset markkinoivat laitteistojen purkupalveluja aktiivisesti. Päästöjä vähentävien laitteistojen ohituksen väitetään olevan vaikeasti huomattavissa. Manipulaatiot on kuitenkin mahdollista tunnistaa tienvarsitarkastuksissa. Manipulointeja tarjoavat yritykset kiertävät vastuutaan mainitsemalla, että auto ei muokattuna enää sovellu tieliikennekäyttöön – tosiasiallisesti autoa on kuitenkin tarkoitus käyttää tiekuljetuksiin. Näin ollen myös palveluja tarjoavat yritykset ovat vastuussa autoihin tehdyistä muutoksista.

Laittomien manipulointien vähentämiseksi Euroopan autonvalmistajien yhdistys ACEA on ehdottanut, että päästömanipulointipalvelujen tarjoaminen kriminalisoitaisiin. Lisäksi laittomien manipulaatioiden tekemisestä tulisi aiheutua tuntuvat sanktiot. Esimerkiksi Tanskassa manipuloinnista kiinni jääminen aiheuttaa kuljetusyritykselle kuorma-auton ennalleen palauttamisen aiheuttamien kustannusten lisäksi tuhansien eurojen sakot.

Myös kuljetuksia tilaavien yritysten tulisi ottaa aktiivinen rooli manipuloinnin vähentämiseksi. Vastuullisena tilaajana yritysten tulisi edellyttää, etteivät kuljetuspalveluita tarjoavat yritykset operoi päästömanipuloidulla kuorma-autoilla.

Lisätietoja:Tero Kalliotoimitusjohtaja, Autotuojat ja -teollisuus ryp. 040 729 4513tero.kallio@autotuojat.fi

Autotuojat ja -teollisuus ry on uusien autojen maahantuontiyritysten ja autoteollisuuden yhdistys. Yhdistyksen jäsenten osuus kotimaan uusien henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen markkinasta on yli 99 prosenttia.