Kunnossapitäjä-tunnustuspalkinto Liikenneviraston Heikki Lappalaiselle

Talvitiepäivien järjestelytoimikunta on myöntänyt Lahdessa Talvitiepäivillä 7.–8.2.2018 Kunnossapitäjä-tunnustuspalkinnon vuonna 2018 Liikenneviraston Hankinnan asiantuntija Heikki Lappalaiselle (DI).

Kunnossapitäjä palkinto jaetaan henkilölle, joka on pitkäaikaisella toiminnallaan tai muulla erityisellä tavalla edistänyt teiden ja katujen kunnossapidon ja erityisesti talvikunnossapidon osaamista tai tekniikkaa.

Heikki Lappalainen on tullut tunnetuksi  tie- ja liikennealalla maanteiden kunnossapidon asiantuntijana.

Erityisesti  Lappalainen on tehnyt pitkäjänteistä työtä talvikunnossapidon laatuvaatimuksien ja ohjeiden laatijana ja kunnossapidon kehittäjänä. Hän on ollut vuosien ajan mukana suurella panoksella tiestön kunnossapidon tilaajien vahvana taustatukena osaamista jakaen, koulutuksia pitäen ja laatuvaatimuksien tulkinnassa tukien. Lappalainen on ollut aktiivinen yhteistyössä urakoitsijakunnan ja muiden alan toimijoiden kanssa ja osallistunut myös kansainväliseen yhteistyöhön. Heikki Lappalaisella on 40 –vuoden kokemus kunnossapitotoimialalta.

Palkinnon luovuttivat Talvitiepäivillä 7.2.2018 Lahdessa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen ja Talvitiepäivät tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toiminut, johtaja Tuovi Päiviö Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Kunnossapitäjä-tunnustuspalkinto on jatkoa ”Hoken mukille”. Se oli Holger Träskmanin (k. 2011) vuonna 1992 lahjoittama tunnustuspalkinto. Holger ”Lumies Hokke” Träskman mm. tutki lumen ominaisuuksia Suomessa ja Keski-Euroopassa ja oli yksi lumen todellisia asiantuntijoita Euroopassa. Hän kehitti ja suunnitteli useita erilaisia lumiauroja. Hoken mukin 20 vuoden aikana ovat saaneet:

1992 ylijohtaja Jarkko Saisto TVH1994 autonkuljettaja Erkki Saloranta TVL1996 kunnossapitoinsinööri Matti Ollikainen TVL Oulun tiepiiri1998 ei ollut Talvitiepäiviä2000 kunnossapitoinsinööri Seppo Helenius TVL Uudenmaan tiepiiri2002 kunnossapitoinsinööri Ilkka Ristkari Lahden kaupunki2004 tiehöylänkuljettaja Pentti Alho Vaasan kaupunki2006 kunnossapitourakoitsija Kari Kanerva Keuruu2008 kunnossapitopäällikkö Juhani Hyytiäinen Turun kaupunki2010 kunnossapitoyksikön johtaja Timo Paavilainen YIT Rakennus Oy

Kunnossapitäjä-tunnustuspalkinto

2012 diplomi-insinööri Kalevi Katko Destia Oy2014 diplomi-insinööri Ville Alatyppö Helsingin kaupunki2016 aluevastaava Asko Pöyhönen Lapin ELY-keskus2018 Hankinnan asiantuntija Heikki Lappalainen Liikennevirasto

Lisätietoja:Suomen Tieyhdistys, Liisa-Maija Thompson, puh. 040 567 4999