Kuljetusalaa on kuultu fossiilittoman liikenteen tiekartan poliittisessa valmistelussa – keinot eivät enää nojaudu polttoaineveron korotukseen

Liikenteen päästövähennystavoitteet pyritään saavuttamaan vaarantamatta kansallista kilpailukykyä. LVM:n tänään lausuntokierrokselle lähettämästä fossiilittoman liikenteen tiekartasta näkyy, että sen poliittisessa valmistelussa on kuultu kuljetusalaa. Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen ei rakennu polttoaineen hinnan korottamisen varaan, vaan keinovalikoimaa on laajennettu. Kilpailukyky ja tiestön kunto on huomioitu tiekartassa.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa järjestämässä Sadasta nollaan -etäseminaarissa ministeri Timo Harakka esitteli fossiilittoman tiekartan keskeisiä toimenpiteitä. Ministeri nosti keinoina esiin muun muassa  tiestön kunnon, kuljetusten digitalisaation sekä tarpeen huomioida kuljetusyritysten kilpailukyky keinojen valikoinnissa.

SKAL on nähnyt riskinä sen, että polttoaineveron korotukset tai kaavailtu päästökauppamalli nostaisi raskaan liikenteen käyttämän polttoaineen hintaa. Kasvavat kustannukset uhkaisivat yritysten investointikykyä, mikä voisi viedä kuljetusalan jopa kauemmaksi päästövähennystavoitteista. Seminaarin poliittisen paneelin yhteydessä Harakka sitoutui siihen, että mahdollinen polttoaineen hinnannousu kompensoidaan raskaalle liikenteelle. SKAL:n jäsenet ottavat lupauksen tosissaan:

– Tämä oli huojentavaa kuulla ministeriltä. Meillä on tähän keinokin, ammattidiesel. Sen avulla dieselistä maksettua veroa voidaan palauttaa yrityksille, jotka joutuvat sitä käyttämään. Diesel on pääasiallinen käyttövoima vielä 2030-luvulla, sanoo seminaarissa puhunut SKAL:n puheenjohtaja Jani Ylälehto.

SKAL pitää hyvänä myös sitä, että logistiikan digitalisaatio nähdään aidosti päästövähennyskeinona. Yrityksille on annettava aito mahdollisuus ja aika toteuttaa vapaaehtoisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Digitalisaatiolla, kuten kuormien ja reittien optimoinnilla ja kuljettajaa avustavilla järjestelmillä, voidaan tavaraliikenteessä ratkaista noin neljännes vaaditusta päästövähennyksestä. Tämä vaatii ennakoitavuutta poliittisilta päätöksiltä ja investointikykyä yrityksiltä, kuten myös SKAL:n julkistama Kuljetusbarometri 1/2021 osoittaa.

Liikenne-, kuljetus- ja autoalan elinkeinojärjestöjen ajankohtaiswebinaarin voit katsoa tallenteena osoitteessa https://sadastanollaan.fi/

Ympäristö on tärkeä kuljetusyrityksille. SKAL on mukana liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartassa. Tiekartta on tehty yhteistyössä Autoalan Keskusliiton, Autotuojat ja -teollisuuden, Linja-autoliiton, Suomen Autoteknillisen Liiton, SKAL:n ja Suomen Taksiliiton kanssa. https://www.skal.fi/tiekartta Tutustu myös kuljetusyrittäjien kertomuksiin päästövähennystoimistaan ja luontosuhteestaan: https://www.skal.fi/kuljetansuomelle

Lisätietoja:

Jani Ylälehto, puheenjohtaja, SKAL, puhelin 0400 922 636Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 5028 181Petri Murto, johtaja, SKAL, puhelin 040 762 2140Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL ry, puhelin 040 506 0131

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 500 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry