Kuljetus- ja logistiikka-ala tarvitsee oman ministerin – SKALin liittokokous Turussa, tavoiteohjelma 2023-2027 julkaistu

 Liian usein kuullaan, että suomalaisyritys on investoinut ulkomaille ja ratkaisussa on ”painanut etenkin kuljetuskustannusten ero”. Suomi elää viennistä, mutta lähtee maailmalle takamatkalta. SKALin tuore tavoiteohjelma tarjoaa kattavasti ratkaisuja kuljetusten ja laajemmin logistisen järjestelmän tehostamiseen.  SKALin liittokokous ja kuljetusyrittäjäpäivät on koolla Turussa 10.-11.6 ja kerää paikalle yli 300 alan vaikuttajaa.  – Suomen takamatkaa on kurottava kiinni toimivalla kustannuskilpailukykyisellä logistiikalla ja liikennettä on puolustettava entistä voimakkaammin sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.   Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL haluaa Suomeen erillisen liikenne- ja logistiikkaministerin.  Ylälehdon mukaan Suomen syrjäinen sijainti, ohuet tavaravirrat, pitkät kuljetusetäisyydet ja merirahdin merkittävä osuus johtavat siihen, että kustannuksia lisäävät liikenteen päästövähennystoimenpiteet vaikuttavat Suomen kilpailukykyyn enemmän kuin monilla kilpailijamailla.  – Erityisesti päästövähennystavoitteiden kiristyminen haastaa alan kannattavuutta. Tieinframme on pidettävä kunnossa, ja hyvässä kunnossa olevan tiestön vaikutus myös päästöjen vähentämisessä on huomioitava, Ylälehto sanoo.  SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan kuljetus- ja logistiikka-ala on voimakkaassa murroksessa ja globaaleja haasteita kohdattaessa erillinen ministeri on nyt tarpeen.  – Siksi katsomme, että oma liikenteeseen ja logistiikkaan keskittyvä salkku on nyt Suomelle tarpeen, Kujala sanoo.  SKAL esittää, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa puolueet sopivat, että liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle nimitetään erillinen liikenne- ja logistiikkaministeri.  Kujalan mukaan ministerin on keskityttävä liikenteeseen, infran kuntoon ja kuljetustoimialan toimintaedellytyksiin sekä puolustettava suomalaisen logistiikan kilpailukykyä kotimaisella ja EU-tasolla. – Kuljetus- ja logistiikka-alasta huolehtimalla pidetään Suomi kilpailukykyisenä. Se ansaitsee paikkansa seuraavan hallituksen kärkiteemana. Esitys on osa SKALin tavoiteohjelmaa, joka sisältää järjestön näkemykset siitä, mitä hallituskaudella 2023–2027 on huomioitava, jotta Suomi pidetään liikkeessä ja liikenteessä. Esitykset on tarkoitettu virikkeeksi eduskuntavaalikeskusteluun ja sittemmin hallituskaudella huomioitavaksi. SKALin tavoiteohjelmassa käsitellään mm. seuraavia teemoja: – Kuljetuskustannuksien kilpailukykyisenä pitäminen- Kuljetusyritysten investointikyky uuteen vähempipäästöiseen kalustoon- Tiestön ja infran ylläpitäminen – Toimialan kohtuullinen sääntely – Digitalisaation edistäminen  – Päästövähennysratkaisujen toimeenpano – Työvoiman saannin turvaaminen – Liikenneturvallisuuteen panostaminen   Liite: Kuljetus- ja logistiikka-alan tavoiteohjelma 2023-2027 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry #kuljetusbarometri Lisätietoja: Jani Ylälehto, puheenjohtaja, SKAL, jani.ylalehto@skal.fi, puhelin 0400 922 636  Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925    Petri Murto, johtaja, SKAL, petri.murto@skal.fi, puhelin 040 7622140 Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, SKAL, ari.herrala@skal.fi, puhelin 050 368 4248 Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, heini.polamo@skal.fi, puhelin 040 5060 131 Janne Kojo, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, janne.kojo@skal.fi , puhelin 0400 333 546