Kuljettajakorttitiedot on tallennettava myös tilapäisistä kuljettajista

Työnantajan on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein niiltä viikoilta, joilla kuljettaja on työssä.

”Tämä koskee myös yritystä, joka käyttää vuokrattua tai määräaikaista kuljettajaa. Ajo- ja lepoaikatiedot on tallennettava jokaisen kuljettajan osalta”, muistuttaa tarkastaja Ville Gröndahl Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Kuljettajia vuokrattaessa henkilöstövuokrausyritys ja käyttäjäyritys voivat sopia siitä, kumpi vastaa tietojen tallentamisen teknisestä toteutuksesta. Pääasia on, että tiedot tallennetaan säännöllisesti ja säilytetään vähintään 12 kuukautta niiden kirjaamisen jälkeen sekä kuljetusyrityksessä että henkilöstöpalveluyrityksessä.

Ajopiirturin tiedot lukittava yrityskortilla ennen ajoneuvon käyttöönottoa

Aluehallintovirastot haluavat muistuttaa kuljetusyrityksiä yrityskortin tärkeydestä kuljetusyritystä koskevien tietojen tallentamisessa. Kuljetusyrityksen ajo- ja lepoaikatietojen yksilöimiseksi yrityksen on lukittava digitaalisen ajopiirturin tiedot yrityskortilla ennen ajoneuvon käyttöönottoa. Kuljetusyrityksen tulee hankkia yrityskortti Ajovarma Oy:ltä, ellei ole sellaista jo hankkinut.

Digitaalisen ajopiirturin tiedot on jäljennettävä kahden kuukauden välein

Yrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista. Tiedot on jäljennettävä Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein. Lisäksi tiedot on jäljennettävä, kun yritys luovuttaa ajoneuvon pois omasta hallinnasta tai poistaa digitaalisen ajopiirturin käytöstä. Ulkomailla olevasta ajoneuvosta tiedot on jäljennettävä ajoneuvon tultua Suomeen.

Tiedot on säilytettävä vuoden ajan

Ajossa käytetyt alkuperäiset piirturilevyt tulee säilyttää ajon päätyttyä vähintään vuoden ajan kuljettajakohtaisessa aikajärjestyksessä. Digitaalisista ajopiirtureista kopioidut tiedot on säilytettävä vähintään 12 kuukautta niiden kirjaamisen jälkeen.

Ajo- ja lepoaikoja valvotaan 1 600 tarkastuksella

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat ajo- ja lepoaikoja yrityksissä, jotka harjoittavat ajo- ja lepoaika-asetuksen alaista tavara- tai henkilöliikennettä. Valtakunnallisessa valvontahankkeessa tehdään vuosina 2021–2022 yrityksiin yhteensä noin 1 600 ajo- ja lepoaikatarkastusta.

Työsuojelun vastuualueet lähettävät tarkastettaville yrityksille tietopyynnöt yritystä koskevien ajo- ja lepoaika-aineiston toimittamista varten. Tiedot on luovutettava viranomaisen pyytämässä muodossa ja maksutta.

YhteyshenkilötTarkastaja Ville Gröndahl, 0295 017 612, etunimi.sukunimi@avi.fiPohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

LinkitAjo- ja lepoaika-asetus (EU) 561/2006 > artikla 10Laki liikenteen palveluista 320/2017: 47§ Ajopiirturitietojen käsittely yrityksessäTyosuojelu.fi > Ajo- ja lepoajat

Lisätietoa julkaisijasta AluehallintovirastoAluehallintovirastoTyösuojelu − tervettä työtä!

Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.