Kuljettaja, sinulle on töitä

Kuljettaja, sinulle on töitä

Maanteiden tavaraliikenne on merkittävä toimiala ja monipuolinen työllistäjä Suomessa. Työtilanne kuljetusalalla on hyvä; päteviä kuljettajia haetaan koko ajan. 

 Kuljetus- ja logistiikka-ala työllistää Suomessa noin50 000 ihmistä. Suomi on pitkien etäisyyksiä maa, jossa kumipyörät rullaavat niin kauan kuin tavara ja ihmiset liikkuvat. Lähitulevaisuudessa tekijöitä tarvitaankin yhä enemmän: noin 5 000 ammattilaista vuosittain.  Kuljetusalalla houkuttelee alan monipuolisuus ja vapaus: voi työskennellä yksin tai ryhmässä, voi nähdä maailmaa tai kiertää tuttua reittiä. Alalta löytyy säännöllisiä ja epäsäännöllisiä työaikoja, keikkatyötä, urakkatyötä ja vakituista työtä. 

Miten kouluttautua kuljetusalalle?

Kuljetusalalle voi kouluttautua kaikilla koulutusasteilla. Monet kuljetusalan ammattilaisista ovat hankkineet ammattitaitonsa suorittamalla logistiikan perustutkinnon ammattioppilaitoksessa tai logistiikkainsinöörin tutkinnon ammattikorkeakoulussa. Kuljetusalalle on mahdollista kouluttautua myös oppisopimuksella tai aikuiskoulutuksen kautta näyttötutkinnoilla.  Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 3 000 varusmiestä ajoneuvojen kuljettajiksi. Kuljettajakoulutus antaa pätevyydet ja valmiudet kuljetusalalle. Puolustusvoimien kuljettajakoulutukseen voi hakeutua kutsuntojen kautta vaatimuksena vähintään B-luokan ajokortti sekä mielenkiinto kuljetusalan tehtäviin. Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksessa tarjotaan C- ja CE-luokkien ajokorttiopetuksen lisäksi perustason ammattipätevyyskoulutus. Osa koulutettavista saa myös vaarallisten aineiden ADR-ajoluvan. Koulutus hyväksiluetaan kuljetus- ja logistiikka-alan opintoihin.  Puolustusvoimien kouluttamat kuljettajat ovat tärkeää työvoimaa kotimaiselle kuljetusalalle. Työnantajat arvostavat Puolustusvoimien kuljettajakoulutusta.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Puolustusvoimat ovat tehneet jo vuosikymmenten ajan yhteistyötä, jolla pyritään turvaamaan ammattitaitoisten kuljettajien saaminen alalle. SKAL:n asiantuntijat kannustavat nuoria kuljetusalalle. – Kuljettajakoulutus on arvokas meriitti työmarkkinoilla, kertoo SKAL:n johtava asiantuntija Ari Herrala.  – Kuljetusalalta löytyy kaikille jotain, sillä suoritealat, työajat ja työskentelytavat poikkeavat paljon toisistaan. Voit ajaa lyhyiden välimatkojen jakeluautoa kaupunkimaisemissa tai kaarrella ympäri Eurooppaa pitkillä maanteillä, lisää SKAL:n asiantuntija Matti Grönfors.  Sekä Herrala että Grönfors ovat itse suorittaneet Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen varusmiespalveluksessa. 

Miten työllistyä kuljetusalalle?

Saattaakseen kuljetusalan työnantajat ja työntekijät yhteen SKAL on luonut verkkosivuilleen kuljetusalan työvoimapankin. Työnhakija voi selata työvoimapankin työpaikkailmoituksia ja jättää avoimen hakemuksen. Avoimia hakemuksia pääsevät lukemaan vain SKAL:n jäsenyrittäjät eli kuljetus- ja logistiikka-alan työnantajat. Työvoimapankissa on tarjolla niin kausityötä, määräaikaistyötä kuin vakituista työtä.  

Työvoimapankkiin

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Ari Herrala, SKAL ry, ari.herrala@skal.fi, p. +358 9 4789 9400Asiantuntija Matti Grönfors, SKAL ry, matti.gronfors@skal.fi, p. +358 9 4789 9312

Kampanjan yhteyshenkilö Viestinnän asiantuntija Kirsi-Mari Peltopakka, SKAL ry, kirsi-mari.peltopakka@skal.fi, p. + 358 9 4789 9345

Ladattavat tiedostot

PDF icon Kuljettaja – sinulle on töitä -juliste PDF icon Kuljettaja – sinulle on töitä -esitys

Lue myös

Kuljetusala.com – liikuttavan hyviä duuneja Kuljetusyrittäjä 2/2017: Ammattilaisia alalle yhteisvoimin Kuljettajakoulutuksesta Puolustusvoimien sivulla