#kuljetansuomelle – kuljetusyritysten ympäristötoimet näkyviksi!

Kuljetan Suomelle – SKAL ry. #KuljetanSuomelle-tunnusta on olemassa vihreänä ja valkoisena. SKAL jäsenineen käynnisti marraskuussa 2020 kampanjan, jossa kuljetusyrittäjät esiintyvät omilla kasvoillaan luontoarvojen puolesta. Kampanjassa SKAL-jäsenet kertovat, mitä konkreettista kuljetusyrityksissä tehdään päästöjen alentamiseksi ja kuvaavat omaa luontosuhdettaan. Tavoitteena lisätä tietoisuutta kuljetusalan päästövähennystoimista. Kuljetusyritykset vastaavat 86 prosentista Suomen tavaraliikenteestä. Maantiekuljetukset ovat kuuden miljardin euron toimiala, joka palvelee yhteiskunnan eri osa-alueita ja varmistaa sen huoltovarmuutta jokaisena päivänä. Kuljetuksilla on aina tarkoitus. Tavara siirtyy, koska ihmiset tarvitsevat niitä. Siksi kampanjamme nimi on #KuljetanSuomelle. Harva tietää, että suomalaisissa maanteiden tavaraliikenteen yrityksissä on tehty vuosien työtä ympäristöpäästöjen alentamiseksi. Samaa tärkeää kehittämistyötä tehdään yrityksissä yhä suuremmalla motivaatiolla, kun Suomi koettaa vähentää liikenteestä vielä 1,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuoteen 2030 mennessä. Ympäristötekoja on kaiken tasoisia alkaen arkisista päivittäisistä valinnoista aina ISO-sertifioituihin ympäristöohjelmiin. Jokainen tekee sen, mihin pystyy. Kannustamme yrityksiä etsimään myös uusia keinoja. Tavoite alentaa ympäristöpäästöjä on yhteinen, ja kuljetusala sitoutuu siihen. 

Keinovalikoima on laaja

Merkittävä osa päästövähennystoimista liittyy polttoaineen kulutuksen alentamiseen tai polttoaineen puhtaampaan palamiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kuljetusyrityksissä muun muassa uusitaan kalustoa ja investoidaan pitkiin HCT-yhdistelmiin, jolloin pystytään kuljettamaan enemmän tonneja kerralla ja alentamaan kuljetettavaa tavaramäärää kohti aiheutuvia päästöjä. Kuljetusyrityksissä ajetaan liikennetilanteita ja tiestön korkeuseroja, mutkia ja risteyksiä ennakoiden, alennetuin nopeuksin ja pysähdyksissä tyhjäkäyntiä välttäen. Lisäksi yrityksissä yhdistellään kuljetuksia kumppaneiden kanssa, suunnitellaan ja optimoidaan kuljetusreittejä älykkäästi ja vältetään ruuhkissa seisomista ja pullonkauloja. Myös rengasvalinnat sekä ennakoiva huolto säästävät polttoainetta. Yritysten toimitilojen katoilla saatetaan nähdä aurinkopaneeleja, jätteet kierrätetään ja ajoneuvoja pestään ympäristöystävällisesti.

Keinovalikoiman huipulla on uusiutuvien polttoaineiden hyödyntäminen ja vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävän kaluston käyttäminen. Niihin ei kuitenkaan kaikilla ole mahdollisuutta investoida.

Miksi puhumme tästä juuri nyt?

Edelleen lähes 100 prosenttia raskaasta kalustosta hyödyntää dieseliä. Ottaen huomioon raskaan kaluston kiertonopeuden markkinoilla ja isovolyymiset kuljetuksemme diesel on vielä vuosien ajan pääasiallinen käyttövoima. Ilman sitä emme pärjää niin kauan kuin Suomi tarvitsee vientieuronsa, vireytensä ja tavaransa. Tilanne on varmasti toinen jo kymmenen vuoden päästä, emmekä osaa ennakoida mahdollisia mullistuksia ajoneuvoteknologiassa.

Suomen liikenteen päästövähennystavoitteissa dieselin verotuksen kiristäminen ja päästökauppamalli nähdään vahvoina keinoina. Me näemme ne tuhoisina nykyisellä kalustokannalla ja elinkeinorakenteella – toistaiseksi.

On kaikkien etu, että ajoneuvomarkkinat kehittyvät ja tuottavat uusia energiatehokkaita ratkaisuja, joita kuljetusyrittäjät voivat ottaa käyttöön.

Tutustu liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekarttaanTutustu kuljetusyrityksen päästövähennyskeinoihin

Kuljetusyrittäjä, tule mukaan #KuljetanSuomelle-kampanjaan

– Pienimmillään kampanjaan sitoudutaan valitsemalla Facebookin profiilikuvaan Kuljetan Suomelle -kehys. Ei tarvitse olla SKAL:n jäsen käyttääkseen profiilikehystä! Facebookin ohjeet kehyksen lisäämiseen täällä. Jos olet SKAL-jäsen ja haluat osallistua tarinalla, löydät ohjeet täältä.

Lisätietoa: viestinta@skal.fi

Katso kertyneet tarinat: www.skal.fi/kuljetansuomelle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 500 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry #KuljetanSuomelle on netti- ja sosiaalisen median kampanja, jossa kuljetusyrittäjät esiintyvät omilla kasvoillaan luontoarvojen puolesta ja kertovat konkreettisista päästövähennystoimenpiteistään. Tavoitteena lisätä tietoisuutta kuljetusalan päästövähennystoimista ja lisätä ympäristötietoisuutta.