Korkean tason konferenssi liikenteen automaatiosta tähtää yhteistyön tiivistämiseen

Liikenne- ja viestintäministeriö järjesti ministeritason konferenssin liikenteen automaatiosta 7.10.2020. Konferenssin tavoitteena oli vauhdittaa eurooppalaista yhteistyötä liikenteen automaation edistämiseksi. Liikenteen automaation lähtökohtana tulisi olla ihmiskeskeisyys, todetaan konferenssin päätelmissä.

Suomi toimii liikenteen automaation edistämiseen tähtäävän korkean tason -prosessin (High Level Meeting, Connected and Automated Driving, HLM CAD) puheenjohtajana vuonna 2020. Prosessi on avoin kaikille EU:n jäsenvaltioille.

Nyt järjestetty konferenssi kokosi yhteen liikenteen automaation korkean tason edustajia ja asiantuntijoita Euroopan maista, EU-komissiosta ja yksityistä sektoria edustavista järjestöistä.

Tavoitteena liikenteen automaation kokonaiskuva

Konferenssin keskeisiä teemoja olivat liikenteen automaation suuntaaminen enemmän ihmiskeskeiseksi, tiedonvaihdon lisääminen eri sidosryhmien välillä liikenteen automaatioekosysteemeissä sekä liikenteen automaation sääntely-ympäristön kehittäminen ja luottamuksen vahvistaminen.

– Tavoitteenamme on ollut muodostaa liikenteen automaation kokonaiskuva, jolla ohjattaisiin yksittäisiä kehitystoimenpiteitä. Suomessa on valmisteilla laaja liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelma, jonka pohjalta Suomella on ollut paljon annettavaa puheenjohtajuuskauden aikana, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Kokouksesta annetuissa päätelmissä prosessiin osallistuvat jäsenvaltiot ja organisaatiot korostavat, että liikenteen automaation kehittämisen tulisi tapahtua ihmisen tarpeista lähtöisin siten, että automaatio lisäisi ihmisten ja yhteiskuntien hyvinvointia. Automaatio myös edesauttaa yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa, kuten tieliikenneonnettomuuksien ehkäisyssä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Päätelmissä korostetaan lisäksi tarvetta poliittisen tason ohjaukselle sekä yhteistyölle, jolla varmistetaan automaatiota edistävän tiedonvaihdon yhteentoimivuus. Liikenteen automaatiota koskevan sääntelyn tulisi EU:n jäsenvaltioissa olla mahdollistavaa ja riskipohjaista, tavoitteisiin ja suorituskykyyn perustuvaa sekä teknologianeutraalia.

Liikenteen automaatio etenee kaikissa liikennemuodoissa

Tällä hetkellä käytössä on pääasiassa teknologiaa, joka avustaa liikennevälineen kuljettajana toimivaa ihmistä.

Liikenteestä saatavan datan laajamittainen keruu, analytiikka ja hyödyntäminen sekä liikenteen taustajärjestelmien automaatio ja liikenteen ohjaus ovat automaattiliikenteen kannalta välttämättömiä kehitysalueita. Ne mahdollistavat liikenneinfrastruktuurin tehokkaan hallinnoinnin, ylläpidon ja erilaisten liikenne-ennusteiden laatimisen.

EU-tasoisen High Level Meeting, Connected and Automated Driving -prosessin käynnisti Alankomaat vuonna 2015. Amsterdamin päätelmät hyväksyttiin Alankomaiden EU- puheenjohtajakaudella keväällä 2016. Prosessin seurantakokouksia on pidetty Frankfurtissa ja Göteborgissa. Korkean tason konferenssien lisäksi prosessissa on pidetty asiantuntijakokoukset Wienissä ja Vilnassa.

Lisätietoja:yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 040 718 5975, Twitter: @mrautavirtalainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, p. 040 071 9629, Twitter: @KMiettinen

Muualla verkossa:Liikenteen automaation korkean tason konferenssin päätelmät (Conclusions from the 4th High-Level Meeting on Connected and Automated Driving) (englanniksi)Declaration of Amsterdam on selfdriving and connected vehiclesGovernment of Sweden: Third high-level meeting on connected and automated vehicles led to common conclusionsValtioneuvosto, hankkeet: Liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelma (LVM059:00/2019)