Kommentteja ADR-ajolupakokeeseen ja koulutukseen liittyvistä muutoksista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on järjestänyt kouluttajatilaisuuden ja lähettänyt tiedotteen ADR-kouluttajille ADR-ajolupakokeeseen ja koulutukseen liittyvistä muutoksista. Tarkoituksena on muuttaa mm. koulutusohjelmien pituuksia ja kokeessa sallittua materiaalia. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry haluaa esittää kommentteja liittyen ADR-kouluttajille lähetettyyn tiedotteessa esitettyihin muutoksiin.

Perusajoluvan haltijoiden osalta nykyisin yhden päivän aikana suoritettava täydennyskurssi muuttuisi käytännössä kahden päivän mittaiseksi. Tämä muutos aiheuttaa lisäkustannuksia kuljetusyrityksille kurssimaksujen lisäksi erityisesti normaalista työstä poissaolojen muodossa.

Muutosta on perusteltu kansainvälisillä vaatimuksilla. Kansainvälinen ADR- sopimus ei kuitenkaan tältä osin ole muuttunut yhdeksään vuoteen. Suomessa käytössä olevan järjestelmän on aikanaan katsottu täyttävän kansainvälisen vaatimuksen, joten tulkinnan muutos tällä tavoin herättää ihmetystä.

Toinen iso muutos on se, että ADR-ajolupakokeessa ei enää sallittaisi käyttää koulutuksessa käytettyä oppikirjaa tai muuta materiaalia. Kokeessa sallittu erillinen materiaali annettaisiin kokelaalle ennen kokeen suorittamista ja materiaali tulisi palauttaa heti kokeen jälkeen. Tämä edellyttäisi kokeeseen osallistujalta aiempaa enemmän ulkoa oppimista, mitä on tähän asti pyritty ennemminkin vähentämään. Asian ymmärtäminen on tärkeää, ei se, mitä muistaa ulkoa. Tämä voi aiheuttaa ennemminkin koulutukseen sellaisen muutoksen, että opetellaan asioita ulkoa koetta varten, mutta työssä toimimista varten oppiminen jää vähemmälle.

SKAL esittää, että muutokset jätetään toistaiseksi toteuttamatta ja esimerkiksi odottamaan seuraavaa kahden vuoden välien toistuvaa ADR-säännösten muutosta, joka on tulossa jo ensi vuoden alkupuolella. Tänä aikana tulee tehdä kattavat vaikutusarvioinnit siten, että selvitetään eri kurssien suorittamismäärät ja kysyntä sekä esitettyjen muutosten vaikutukset mm. kustannuksiin. Sen jälkeen on tarpeen käydä lausuntokierros, jossa kouluttajien lisäksi muut vaarallisten aineiden kuljetusten kanssa toimivat sidosryhmät sekä erityisesti ADR-koulutuspalvelujen käyttäjät eli mm. säiliöautoyrittäjät ja heidän kuljettajansa voivat esittää näkemyksiään.

Lisäksi olisi tarpeen säätää tarvittavasta valtuutuksesta ja siirtää nämä ohjeet ja käytännöt Traficomin antamaan määräykseen. Juuri tällaista ohjeen muuttamista määräykseksi ollaan tekemässä ajokorttien teoriakoeohjeen osalta.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen           Ari Herralatoimitusjohtaja        edunvalvontajohtaja