Kolkuttaja 2020

Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä. Kuva: Erkki Oksanen

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry luovuttaa kiitoksena poikkeuksellisesta aktiivisuudesta Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilälle Kolkuttaja 2020 -palkinnon.

Palkinto luovutetaan poikkeuksellisista olosuhteista johtuen sopivan tilaisuuden tullen lähitulevaisuudessa Ilari Pirttilälle.

Ilari Pirttilä on metsämies ja metsäalan vahva vaikuttaja. Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n hallituksen kokouksessa hänen nimensä nousi esiin välittömästi päätettäessä Kolkuttaja huomionosoituksen tämän vuoden vastaanottajasta.

Pirttilän vuosien työ metsäalan osaajien ja koko sektorin kehittämiseksi ja etenkin metsäalan työhyvinvoinnin eteen, ei ole jäänyt kuljetusyrittäjiltä huomaamatta. Sitkeä, jopa terrierimäinen, paneutuminen asioihin ja jämäkät  kannanotot ovat ohjanneet niin koulutusta, työtekoa kuin tutkimusta koko metsäsektorilla. Pirttilä on kiitettävällä tavalla toteuttanut järjestelmällisesti taustaorganisaationsa päätehtävää. Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n kärkihanke on tavalla tai toisella tukea jäsenyritysten liiketoimintaa ja työhyvinvoinnin kehittymistä.

 

– Työhyvinvoinnin kehittämisessä olemme samassa veneessä Ilari Pirttilän kanssa, soutamassa yhdessä tulevaisuuteen, sanoo Metsäalan Kuljetusyrittäjien toiminnanjohtaja Kari Palojärvi.

Metsämiesten Säätiö on vuonna 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Sen tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoja sekä  saamiaan lahjoitusvaroja alalle vuosittain 1,6 miljoonaa euroa tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Lisätietoja:toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, puh. 0500 376 618

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry on raakapuutavaraa kuljettavien yrittäjien ja yritysten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys.