Kirjalansalmen sillalta vaihdetaan huonokuntoinen riipputanko, raskaalle liikenteelle rajoituksia

Kirjalansalmen sillalle asennetaan uusi riipputanko huonokuntoisen tilalle 5.5–6.5. välisenä yönä. Uuden riipputangon kiristystöiden ajaksi liikenne ohjataan yhdelle kaistalle ja sillalle joudutaan asettamaan 18 tonnin painorajoitus, joka estää raskaat kuljetukset. Raskaan liikenteen rajoitusten kesto on n. 6 tuntia ja se on ajoitettu yöaikaan liikennehaittojen minimoimiseksi. Raskaan liikenteen liikennekatko alkaa 5.5. klo 23.00 ja raskas liikenne pyritään päästämään sillalle viimeistään 6.5. klo 05.00. Vaurioitunut riipputanko vaihdetaan kokonaan, jotta sen avulla voidaan selvittää tarkemmin muiden riipputankojen lujuutta ja voidaan siten paremmin arvioida jatkotoimenpiteiden laajuutta. Työt alkavat valmistelevilla töillä jo 4.5. mutta niiden aikana liikenne kulkee pääosin normaalisti. Huonokuntoinen riipputanko puretaan uuden asentamisen jälkeen.

Liikennerajoitukset riipputangon vaihtotyön aikana

Työt alkavat tiistaina 4.5. aamulla valmistelevilla töillä. Valmistelevien töiden aikana liikenne kulkee pääosin normaalisti. Kevyen liikenteen väylän leveyttä joudutaan rajoittamaan noin puoleen nykyisestä, mutta kevyen liikenteen väylä on käytössä koko ajan.

Ensin asennetaan korvaava riipputanko paikoilleen. Uuden riipputangon kiristystöiden ajaksi raskaan liikenteen kulku joudutaan keskeyttämään sillalla. Painorajoitus sillalla on riipputangon kiristyksen aikana 18 tonnia (ajoneuvon maksimimassa). Henkilöautot, linja-autot ja pakettiautot pääsevät tuolloin sillan yli yhtä kaistaa käyttäen.

Painorajoituksen arvioitu kesto on n. 6 tuntia ja se on ajoitettu yöaikaan liikennehaittojen minimoimiseksi. Liikennerajoitukset alkavat keskiviikkona 5.5. klo 23.00 ja raskas liikenne pyritään päästämään sillalle viimeistään torstaina 6.5. n. klo 05.00.

Painorajoituksen aikana siltapaikalla on käytössä liikennevalot ja liikenteenohjaajat. Lisäksi saattoauto ajaa aina ajoneuvojen edessä. Nopeusrajoitus siltapaikalla on tällöin 30 km/h.  

Vanha riipputanko puretaan uuden asentamisen jälkeen. Riipputangon pois noston ajaksi liikenne joudutaan rajoittamaan lyhyeksi aikaa yhdelle kaistalle, mutta painorajoitusta ei enää tarvita. Liikennehäiriön kesto on arvion mukaan n. 30 minuuttia, eikä työtä ajoiteta aamu- ja iltaruuhkien aikaan.

Vaihdettavan riipputangon lujuus testataan muiden riipputankojen kunnon arvioimiseksi

Viime syksynä Kirjalansalmen sillalla tarkastettiin 10 silmämääräisesti huonoimmassa kunnossa olevan riipputangon alapäiden kuntoa. Tarkastuksissa havaittiin yhdessä riipputangon alapäässä merkittävää ruostumista ja riipputangon säikeiden syöpymistä ja katkenneita säikeitä. Vauriot vaikuttavat merkittävästi kyseisen riipputangon kantavuuteen.

Huonoimmassa kunnossa oleva riipputanko vaihdetaan kokonaan, jotta sen avulla voidaan selvittää tarkemmin riipputangon lujuutta ja voidaan siten paremmin arvioida muiden jatkotoimenpiteiden tarvetta. Vaihdettavan riipputangon lujuus testataan koevedolla laboratoriossa ja sen perusteella pystytään paremmin arvioimaan myös muiden riipputankojen kuntoa.

Riippusiltojen kunnon kehittymistä ei pystytä ennustamaan tarkalleen etukäteen. Sillan kuntoa seurataan jatkuvasti ja havaittujen vaurioiden korjauksia tehdään tarpeen mukaan.

Kirjalansalmen sillalla tehdään joka vuosi teräsrakenneammattilaisen suorittama tarkastus. Tarkastuksilla selvitetään mm. ruostumisen etenemistä ja mahdollisia hitsien repeämiä. Sillalle on laadittu erillinen huolto-ohjelma ja sen mukaisesti tehdään vuosittain huoltotoimia. Sillan teräsrakenteet pidetään pesuilla puhtaana ja siten vähennetään ruostumisen etenemistä. Lisäksi Väylävirasto selvittää sillan monitoroinnin (automaattinen rasituksen ja liikkeiden yms. seurantajärjestelmä) laajentamista.

Lisätietoa: Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinöörit Jari Nikki, p. 0295 022 816 ja Ari Salo, p. 0295 022 830