Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltahankkeen rakentamisen valmistelu aloitetaan alkusyksyllä

Kirjalansalmen uuden sillan rakentamisen mahdollistava tiesuunnitelma sai lainvoiman muutoksenhakuajan päätyttyä elokuun puolivälissä. Näin ollen rakentamisen valmistelu voidaan aloittaa.

”Rakentamisen valmistelu käynnistyy alkusyksyllä puuston poistolla sekä johto- ja laitesiirroilla. Varsinainen rakennusurakka on tarkoitus käynnistää loppuvuoden 2022 aikana”, kertoo projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Rakentamista varten tarvittavien alueiden haltuunotto käsitellään Maanmittauslaitoksen järjestämässä maantietoimituksessa 2.9.2022.

Hessundinsalmen uuden sillan tiesuunnitelma asetettiin heinäkuussa uudelleen nähtäville

Hessundinsalmen uutta siltaa koskeva tiesuunnitelma asetettiin uudelleen nähtäville 4.7.– 4.8.2022 väliseksi ajaksi. Muokatussa suunnitelmassa on muun muassa parannettu suunnitteluratkaisua siltatyypin osalta.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 600, etunimi.sukunimi@vayla.fiProjektipäällikkö Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, puh. 0400 627 461, etunimi.sukunimi@kreate.fi

Kutsu maanmittaustoimitukseen ja tiesuunnitelman tarkemmat tiedot:

https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset/mmlm12773332022

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Lisäksi mahdollistetaan alueen valtakunnallisesti merkittävän teollisuuden HCT-kuljetukset. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.