Keskuskauppakamari ja SKAL: Kuljetus- ja logistiikkatoimialan tukeminen välttämätöntä – yhteiskunnan pyörien on pyörittävä

Varautumisen ministerityöryhmä on käsitellyt ratkaisuja kustannuskriisistä kärsivän kuljetusalan tukemiseksi. Keskuskauppakamari ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry korostavat alan tarvitsevan poikkeuksellisesta hintashokista johtuen suoraa tukea. Myös ammattidieselin valmistelua tulee vauhdittaa.  – Jos tavaroita ei saada markkinoille korkeiden kuljetuskustannusten vuoksi, putoaa elinkeinoelämältä pohja, sanovat järjestöjen toimitusjohtajat Anssi Kujala ja Juho Romakkaniemi.  Ennen nykyistä kustannuskriisiä logistiikkakustannukset muodostivat keskimäärin 13-14 prosenttia Suomen kaupan ja teollisuuden liikevaihdosta, puhtaasti kuljetuskustannusten ollessa viiden prosentin luokkaa*. Esimerkiksi vientiyrityksellä logistiikan osuus kulurakenteesta on huomattavasti suurempi.  – Logistiikka on käynyt kohtuuttoman kalliiksi Suomessa, joka on kaukana Euroopan päämarkkinoista. Polttoainekustannusten huojentaminen kuljetusyrityksille on nopea keino tasata tilannetta kilpailijamaihin nähden ja auttaa yrityksiä selviämään kriisitilanteesta, Juho Romakkaniemi muistuttaa. Kuorma-autoliikenteen tuorein kustannusindeksi helmikuulta näyttää polttoainekustannuksille ennätysmäistä kolmenkymmenen prosentin vuotuista nousua. Käyrässä ei vielä näy Venäjän käynnistämän sodan vaikutuksia. Vaikutukset näkyvät tällä hetkellä kuljetusyritysten erääntyvissä polttoainelaskuissa. – Kuljetusalan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi tulee käsitellä kaikkia käytettävissä olevia keinoja, mutta akuuttiin kassakriisiin tarvitaan suoraa tukea. Nyt tarvitaan lyhyen aikavälin tukea yrityksille, joihin korkeat energianhinnat vaikuttavat, sanoo Anssi Kujala. Järjestöt esittävät kuljetusalalle korona-aikana hyvin toiminutta suoraa kustannustukea. Vallitsevassa kriisissä järjestöt pitävät sitä välttämättömänä.  Ammattidieselin käyttöönottoa vauhditettava Dieselöljyn litrahinta on noussut joulukuun 2020 jälkeen jopa noin eurolla. Polttoainekustannusten osuus kuljetusyrityksen kulurakenteesta vaihtelee huomattavasti riippuen yrityksen ajosuoritteesta ja kuljetuksen kokonaismassoista. Suurten massojen ja pitkien kuljetusetäisyyksien liikenteessä polttoaineen osuus voi olla yli 40 prosenttia kokonaiskustannuksista. – Pitkään jatkunut kustannusnousu oli jo aiemmin heikentänyt alan toimintaedellytyksiä. Hallitus tekikin helmikuussa linjauksen ammattidiesel-järjestelmän valmistelusta, mutta se tarvitaan nopeasti käyttöön, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.  Keskuskauppakamari ja SKAL esittävät, että Suomi arvioi nopeasti, voiko ammattidieselin käyttöönotto tapahtua nk.  ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla. Tämä antaisi mahdollisuuden energiaverodirektiivin puitteissa vapautua EU:n notifikaatioprosessista ja ammattidiesel olisi otettavissa nopeasti käyttöön. Mahdollisen notifikaation osalta tahtia on kiristettävä, että ratkaisuun komission kanssa päästään nopeasti.     Ammattidieselin polttoainetankkaukseen kohdistuu myös valvonnan kohteena olevia arvonlisäverovähennyksiä. Tämä osaltaan takaa, ettei järjestelmää väärinkäytetä. 

Keskuskauppakamari edustaa yli 21 000 suomalaista yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin miljoona työntekijää. https://kauppakamari.fi/ 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

Ammattidiesel: Energiaverodirektiivi (2003/96/EY) antaa mahdollisuuden EU:n jäsenmaille ottaa käyttöön kuorma- ja linja-autoissa käytettävän dieselin verotuksen kevyemmin. Kuljetusyritykset saisivat ammattidieselin käyttöönoton myötä tankkaamansa dieselin polttoaineverosta palautusta. Vastaava menettely on jo käytössä myös muissa EU-jäsenvaltioissa.    *Logistiikkaselvitys 2020.**Tilastokeskuksen tuottama indeksi kuvaa pakettiautojen, kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien kustannuskehitystä keskimäärin, sisältäen muun muassa polttoaineiden, kaluston, ostettujen palveluiden hinnat ja maksetut työvoimakustannukset. Lisätietoja:Juho Romakkaniemi, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari, juho.romakkaniemi@chamber.fi, puhelin 040 050 5269Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925    

Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, heini.polamo@skal.fi, puhelin 040 5060 131