Kesän tiemerkintätyöt ovat alkaneet Itä-Suomessa (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Tiemerkintätyöt ovat alkaneet Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Itä-Suomessa noin 4 milj. euroa.

Uusi tieliikennelaki astui voimaan kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2020. Uuden lain myötä aiemmin keltaisella tehdyt sulkuviivat ja -alueet korvautuvat valkoisella. Värimuutostyötä on tehty jo laajalti parin vuoden ajan ja tänä kesänä peitetään loput keltaiset sulkuviivat ja -alueet valkoisiksi. Värimuutoksesta johtuva siirtymäaika päättyy kesäkuussa 2023.

Tiemerkintätöiden aikataulu

Tiemerkinnät on aloitettu tieverkon keskiviivojen sekä suojateiden ylläpitotöillä.Tiemerkintätyö on osa päällystystyömaata, jossa noudatetaan alennettuja nopeusrajoituksia siihen asti, kunnes kohteen tiemerkintätyöt ovat valmistuneet kokonaan. Tiemerkintätyöt valmistuvat viimeistään kolmen viikon kuluttua päällystystyön valmistumisesta silloin, kun niihin liittyy samalla täristävien merkintöjen tekeminen. Uudelleenpäällystyskohteella nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella tieosuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.

Tiemerkintätöiden vaarallisuus

Maantieverkko on tiemerkitsijän työpaikka, jossa työtä tehdään tieympäristön parantamiseksi. Tiemerkitsijän työympäristö on erittäin vaarallinen, kun työtä tehdään liikenteen seassa. Työkohteilla työ- ja liikenneturvallisuutta voi jokainen autoilija parantaa noudattamalla nopeusrajoituksia ja muuta liikenteenohjausta. Tiemerkintäkoneen varoitusvalot viestivät autoilijoille, että vauhtia on syytä hiljentää ja keskityttävä liikenneympäristön havainnointiin. Tiemerkintäkone ohitetaan turvallisesti erityistä varovaisuutta noudattaen siten, että juuri tehdyn viivan päällä ei saa ajaa. Mikäli kone tekee parhaillaan ajosuunnalle tarkoitettua sulkuviivaa, ei sitä saa tieliikennelain mukaan ylittää. Tiemerkintäkoneen kuljettaja antaa takana tulijoille tietä mahdollisuuden tullen.

Vaahto tiellä varoittaa tuoreesta tiemerkinnästä

Maantieverkolla tiemerkintöjen ylläpitotyötä tekevä tiemerkintäkone liikkuu muuta liikennettä hitaammin. Tästä johtuen tiemerkintätyöstä voi hetkellisesti aiheutua häiriötä yleiselle liikenteelle. Tiemerkintöjä, kuten ajokaistanuolia ja nopeusrajoitusmerkkejä, tehdään yhä enemmän automatisoidulla kuorma-autoalustaisella työkoneella. Linjamerkintää tehdään hitaasti liikkuvalla kuorma-autokalustolla, mutta pienmerkintää, mm. nuolia ja suojateitä, tehdään edelleen myös käsityönä. Tulevaisuudessa on tavoitteena siirtyä yhä enemmän automatisoituun koneelliseen merkintätyöhön ja vähentää jalkaisin tehtävää työtä.

Alemmalla tieverkolla maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkää, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon. Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua.

Autoilijoiden tulee välttää ohittamasta tiemerkintäautoa liian läheltä, koska merkintä on vielä märkää. Mahdollinen ohittaminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen tiemerkintäauton kohtaamista tai jäädä odottamaan tiemerkintäauton antamaa ohitusmahdollisuutta.

Yhteyshenkilöt

Maarit Kauppinen, p. 0295 026 726,maarit.kauppinen@ely-keskus.fiPohjois-Savon ELY-keskus

Juha Putkinen, p. 0400 554 143juha.putkinen@cleanosol.fiCleanosol Oy