Kaasukäyttöisille kuorma-autoille suunnitellaan hankintatukea

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuesta. Tukea ehdotetaan myönnettäväksi uusien, yli 18-tonnisten kuorma-autojen ostoon tai leasingiin. Lausuntopyyntö koskee tuen myöntämisen ehtoja.

Tuella pyritään vauhdittamaan raskaan kaluston vähäpäästöistymistä ja edistämään kaasun käyttöä liikenteessä. Tuen suuruus porrastettaisiin auton hankintahinnan mukaan, ja se osoitettaisiin nesteytettyä kaasua (LNG) tai paineistettua kaasua (CNG) käyttäville ajoneuvolle. LNG-ajoneuvolle myönnettäisiin hankintatukena 12 000 euroa ja CNG-käyttöiselle ajoneuvolle 5000 euroa.

Tuen myöntämisestä ja valvonnasta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Lisäksi laista ehdotetaan kumottaviksi tarpeettomina romutuspalkkiota koskevat kohdat. Määrärahaa romutuspalkkion myöntämiseksi ei ole ollut saatavilla vuoden 2018 jälkeen. Pykälien kumoaminen on lakitekninen muutos. Muita tukimuotoja arvioidaan kokonaisuudessaan fossiilittoman liikenteen tiekartan yhteydessä, ja näistä annetaan tarvittaessa erillinen hallituksen esitys.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 13.9.2020. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen asian valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, p. 050 309 9189

Muualla verkossa:Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisestaHankeikkuna: Hallituksen esitys laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (LVM047:00/2020)