Julkiset ajoneuvohankinnat ympäristöystävällisiksi – kuulemistilaisuus lakiluonnoksesta 28.1.2021

Minkälaisilla ajoneuvoilla koulukuljetukset tai jätteiden keruu tehdään tulevaisuudessa? Miten suuri osuus paikallisliikenteen uusista linja-autoista on oltava energiatehokkaita sähköbusseja?

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää torstaina 28. tammikuuta klo 12-15 kuulemistilaisuuden lakiluonnoksesta, joka koskee julkisen sektorin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristövaatimuksia. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita julkisia ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset.

Lailla säädettäisiin, miten suuri osuus julkisen sektorin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoista tulee olla vähäpäästöisiä. Laki koskisi julkisina hankintoina ostettuja ajoneuvoja ja palveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Lakiluonnos on osa Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa. Elokuussa 2021 voimaan tulevan laki auttaa saavuttamaan hallitusohjelman tavoitteen, jonka mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Ilmoittaudu kuulemistilaisuuteen

Tilaisuudessa liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijat esittelevät hallituksen esitysluonnosta. Lisäksi kuullaan sidosryhmien näkemyksiä. Webinaari on kaikille avoin ja se järjestetään Teams-sovelluksen välityksellä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 26. tammikuuta mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/E6A723C993136701

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta 8.2.2021 mennessä. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, p. 0295 34 2089, eleonoora.eilitta(at)lvm.fi, Twitter @EleonooraE

Ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 029 534 2182, pinja.oksanen(at)lvm.fi

Muualla palvelussa:Ilmoittautuminen 26.1.2021 mennessäLausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksistaValtioneuvoston Hankeikkuna: Hallituksen esitys laiksi tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankinnoista (LVM051:00/2019)

Muualla verkossa:Tiedote 15.12.2020: Julkiset ajoneuvohankinnat ympäristöystävällisiksi – lakiluonnos lausunnoille