Julkilausuma: Kuljetusala vie Suomea eteenpäin

Koronakevät toi esiin kuljetusalan merkityksen yhteiskunnan toiminnan turvaamisessa ja muistutti kansallisen huoltovarmuuden tärkeydestä. Kuljetusyrityksemme kuljettivat ihmisten tarvitsemat tavarat luotettavasti perille, kun Suomi vetäytyi kotien suojiin. Me kuljetusalan ammattilaiset hoidamme osamme jatkossakin. Vastavuoroisesti odotamme, että valtiovalta parantaa tieverkkoa ja huomioi liikenteen veropäätöksissä kuljetuskustannukset.

Suomen menestyksen edellytys on toimiva tieverkko. Se on myös tehokkaan logistiikan elinehto. Asfaltoinnin osalta korjausvelan taittaminen vaatii vähintään 4 000 tiekilometrin päällystämistä vuodessa. Tiestöstä huolehtiminen on sekä ympäristöteko että hyvinvointiteko. Parempi tie merkitsee tienkäyttäjille lisääntyvää turvallisuutta ja työhyvinvointia sekä pienenevää polttoaineen kulutusta ja ilmastokuormitusta. Nämä tosiasiat tulee tunnustaa liikennepoliittisessa päätöksenteossa.

Kuljetuskustannusten huomioiminen veropäätöksissä on syrjäisessä maassa välttämättömyys. Liikenteen verotuksella voidaan joko tukea tai vahingoittaa maamme tuotantoa ja vientiä. Ympäristöratkaisut on pakko tehdä ja niitä voidaan edistää veropäätöksillä. On kuitenkin ymmärrettävä, että teollisuutemme kuljetukset tehdään raskailla ajoneuvoyhdistelmillä, joiden käyttövoima on diesel. Kahdenkymmenen vuoden päästä tilanne voi olla toinen, mutta Suomen on oltava kilpailukykyinen myös siirtymäaikana. Tämä tarkoittaa muun muassa hallitusohjelmassa olevan ammattibiodieselin käyttöönottoa.

Viime kevään poikkeusoloissa kuljetusala oli turvaamassa maamme huoltovarmuutta. Olemme siitä ylpeitä. Annamme kiitosta viranomaisille, jotka ymmärsivät liikenteen jatkumisen välttämättömyyden ja tekivät kanssamme läheistä yhteistyötä. 

Odotamme nyt valtioneuvostolta ratkaisuja, joiden avulla maamme pääsee eteenpäin. Liikenteen verotusta on uudistettava tukemaan paremmin Suomen kilpailukykyä. Kuljetusyritykset haluavat palvella Suomea jatkossakin ympäristöystävällisesti ja hyväkuntoisella tieverkolla. Tehdään 2020-luvusta tiestön vuosikymmen!  

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 500 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

#4000km #tietkuntoon #ammattidiesel

Lisätietoja:Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL, puhelin 0400 598 758Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 506 0131, viestinta@skal.fi