Jakeluvelvoitetta vuosina 2022 ja 2023 alentava lakiesitys lausunnolle

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja muutosehdotuksista uusiutuvien polttoaineiden liikennekäytön edistämisestä annettuun lakiin (jakeluvelvoitelaki). Esityksen tavoitteena on alentaa liikenteen polttoaineiden hintoja lieventämällä väliaikaisesti uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta.

Lakiluonnoksessa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettaisiin 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023. Jakeluvelvoite olisi tänä vuonna 12 prosenttia ja 13,5 prosenttia vuonna 2023. 

Lisäksi jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin väliaikaisesti vuosina 2022 ja 2023. Ehdotuksen mukaan näiden vuosien jakeluvelvoitteen ylittävä osuus voitaisiin ottaa kokonaisuudessaan huomioon seuraavan kalenterivuoden jakeluvelvoitteen laskennassa.

Lausuntoja lakiluonnoksesta voi antaa 11.5.2022 saakka Lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevään aikana. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lakimuutoksen tavoitteena alentaa kohonneita liikennepolttoaineiden hintoja

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 on vaikuttanut merkittävästi energiahintoihin. Sodalla on ollut huomattava vaikutus etenkin polttoaineiden hintoihin. Hinnannousun taustalla on myös koronapandemian hiipumiseen liittynyt kysynnän kasvu. 

Jakeluvelvoitelaki velvoittaa liikennepolttoaineen jakelijoita toimittamaan vuosittain kulutukseen erikseen säädetyn vähimmäisosuuden uusiutuvia polttoaineita. 

Osana väliaikaisia, äkillisen energiahintojen nousun takia, sopeutumisen siirtymäajalla tehtäviä toimia varautumisen ministeriötyöryhmä linjasi 7.4.2022, että jakeluvelvoitetta alennetaan väliaikaisesti 7,5 prosenttiyksiköllä. Alennukset kohdistuvat vuosiin 2022 ja 2023.

7,5 prosenttiyksikön alentamisen arvioidaan vaikuttavan dieselin pumppuhintaan noin 12 senttiä litralta. Tänä vuonna vaikutus voi olla suurempikin, sillä alkuvuonna jakelijat ovat jaelleet uusiutuvia polttoaineita 19,5 prosentin jakeluvelvoitteen mukaisesti. 

Bensiinin pumppuhintaan vaikutus on vähäisempi, sillä jakeluvelvoitetta täytetään enemmän uusiutuvalla dieselillä. Voidaan kuitenkin olettaa jakelijoiden tasaavaan hintavaikutusta osin dieselistä bensiinijakeisiin. Pumppuhinta-arviot sisältävät kuitenkin suuria epävarmuuksia ja niiden muodostumisessa voi olla myös jakelijakohtaisia eroja.

Jakeluvelvoitteen alentamisen seurauksena vuosilta 2022 ja 2023 toteutumatta jäävät päästövähennykset on tarkoitus kattaa nostamalla velvoitteen korotuksia tulevina vuosina. Lisäksi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) mukaisesti jakeluvelvoite on 34 prosenttia vuonna 2030.

Hallitus antaa esityksen korotuksista erikseen syksyn 2022 aikana.

Lausunnot lakiluonnoksesta pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla siellä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöön sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön löytyvät lausuntopalvelu.fi käyttöohjeista. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM,  p. 029 504 7067 ja nicoleta.kaitazis(at)gov.fierityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, p. 029 504 7059 ja harri.haavisto(at)gov.fi Lakiluonnos Lausuntopalvelu.fi-sivustolla: HE eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta