Ilman tieliikennettä Suomi pysähtyy

28 järjestön yhteinen Auto- ja tiefoorumi (ATF) on huolissaan tieverkon rahoitustasosta.

ATF toteaa, että tieverkon rahoitustaso on kestämätön, kun huomioon otetaan tieliikenteen merkitys kotitalouksien liikkumismahdollisuuksien ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta.  Tilastokeskuksen uusimpien suoritetilastojen mukaan henkilö-, kuorma- ja pakettiautojen liikennesuorite kasvoi viime vuonna. Henkilöautojen liikennesuorite oli vuonna 2018 yli 40 miljardia kilometriä, eli yli 100 miljoonaa kilometriä enemmän kuin vuonna 2017. Kuorma-autojen liikennesuorite oli viime vuonna lähes 3,5 miljardia kilometriä. Kuorma-autojen suorite kasvoi noin 40 miljoonalla kilometrillä edellisvuodesta.

– Vaikka sähköautot valtaisivat markkinaa ja autot kulkisivat autonomisesti, tieverkon kehittämistarpeet kasvavat tulevaisuudessa, arvioi Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Noin 85 prosenttia henkilökilometreistä tehdään henkilöautolla tai bussilla. Yli 85 prosenttia kotimaan tavaratonneista liikkuu tieverkolla. Kuljetusten kannalta tieverkon merkitys on ratkaisevan tärkeä. Suomen tuotanto- ja aluerakenne edellyttää hyvää tieverkkoa, jotta elinkeinoelämän kuljetuskustannukset pysyisivät kohtuullisina. Logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on Suomessa 14 prosenttia, mikä on kilpailijamaihimme nähden korkea. Teollisuuden lisäksi monet elinkeinoelämän ja kotitalouksien kannalta tärkeät palveluelinkeinot, muun muassa kauppa ja matkailu, edellyttävät hyvää tieverkkoa.

– Vuonna 2019 tieverkkoa päällystetään ennätyksellisen vähän, vain noin 1 500 kilometrin matkalta. Määrä on pienempi kuin kertaakaan vuoden 1960 jälkeen. Korjausvelan rinnalla myös tiestön investointivelka kasvaa, toteaa Heikki Ojanperä Teknisen Kaupan Liitosta.

Tieverkon kehittämiseksi Auto- ja tiefoorumi on ehdottanut korjausvelkaohjelman määrätietoista jatkamista, jotta tieverkon kunnon heikkeneminen voitaisiin pysäyttää. Viime vuosina korjausvelkaa on lyhennetty, mutta määrärahoja on siirretty tieverkon ylläpidossa momentilta toiselle.

– Tieverkon korjausvelan pysäyttäminen edellyttää perusväylänpidon vuosittaisen rahoituksen pysyvää nostamista vähintään 300 miljoonalla eurolla. Investointivelkaa ei saa päästää muodostumaan, vaan tieverkon kehittämishankkeet tulisi ohjelmoida pitkäjänteisesti siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin kotitalouksien ja elinkeinoelämän tarpeita, muistuttaa Nina Raitanen Suomen Tieyhdistyksestä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ja -teollisuus, p. 040 729 4513johtaja Heikki Ojanperä, Teknisen Kaupan Liitto, p. 0500 506 691toimitusjohtaja Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys p. 040 744 2996

Tilastokeskuksen artikkeli liikennesuoritteista

Auto- ja Tieforum (ATF) on 28:sta tiestön ja tieliikenteen asiaa ajavasta järjestöstä koostuva vaikuttamis- ja tiedotusyhteistyöfoorumi, joka on perustettu jo 1990-luvulla. Foorumi toimii järjestöjen yhteisenä äänenä ja asiantuntijana pyrkien edistämään tiestön ja tierahoituksen kehittämistä. Suomen Tieyhdistys toimii ATF:n asiamiehenä.

Auto- ja tieforumin jäseniä ovat:

Autoalan Keskusliitto (AKL ), Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto (AKT), Autoliitto, Autotuojat ja -teollisuus, Elintarviketeollisuusliitto (ETL ), Infra, ITS-Finland, Kaupan Liitto, Koneyrittäjien Liitto, Linja-autoliitto, Logistiikkayritysten Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK), Metsäteollisuus, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset (MMA), Päällystealan neuvottelukunta, Rakennusliitto, RAKLI , SF-Caravan, Suomen Autokoululiitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL), Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen liitto, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys (LOGY), Suomen Taksiliitto, Suomen Tieyhdistys, Teknisen Kaupan liitto, Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK), Yhteinen Toimialaliitto (YTL)