Ikäpoikkeusluvat liikenneturvallisuuden kustannuksella

Suomen liikenneturvallisuus on heikentynyt kuluvan vuoden aikana huomattavasti ja tilanne näyttää pahanevan päivä päivältä. Useissa viimeaikaisissa liikenneonnettomuuksissa ja vakavissa liikenteen vaarantamisissa osapuolena on ollut 17-vuotias nuori kuljettaja, joka on saanut ajokorttinsa niin sanotun ikäpoikkeusluvan avulla.

Suomen Autokoululiitto on erittäin huolissaan virkamiesten ja päättäjien välinpitämättömyydestä vallitsevassa tilanteessa, jossa vakavia liikenneonnettomuuksia tapahtuu lähes päivittäin. Autokoululiitto on jo pitkään yrittänyt saada päättäjät ymmärtämään, että useat kesällä 2018 voimaan astuneeseen uuteen ajokorttilakiin tehdyt kirjaukset tulevat väistämättä heikentämään liikenneturvallisuutta. Autokoululiiton huolta ei kuitenkaan ole haluttu kuulla ja lakiuudistuksen negatiiviset seuraukset ovat nyt nähtävissä.

Uuden ajokorttilain myötä ajokortin suorittamiseksi annettavaa ajo- ja teoriaopetusta sekä opetusta liukasradalla vähennettiin merkittävästi ja samalla mahdollisuudet vaikuttaa nuorten kuljettajien asenteisiin ja vastuulliseen ajotapaan heikentyivät. Edelleen laki mahdollisti ajokortin saamisen ikäpoikkeusluvalla jo 17-vuotiaana. Lainsäätäjän ajatuksena oli mahdollistaa ikäpoikkeusluvalla ajokortin saaminen hyvästä, perustellusta syystä niille nuorille, jotka sitä todella tarvitsevat. Ikäpoikkeusluvasta tuli kuitenkin uusi normaali, josta pääsevät osalliseksi käytännössä kaikki ne, jotka vain osaavat hakemuksen täyttää.

”Tehtyjen lakimuutosten myötä uusien kuljettajien kyky toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti on alentunut merkittävästi. Suhtautuminen nopeusrajoituksiin ja muihin liikennesääntöihin on ollut useissa yhteyksissä täysin välinpitämätöntä”, Autokoululiiton puheenjohtaja Jukka Kiviniemi toteaa.

Autokoululiitto on määrittänyt ne toimenpiteet, joilla negatiivinen liikenneturvallisuuskehitys voidaan pysäyttää. ”Ikäpoikkeuslupien myöntämiseen tulee ottaa nykyistä huomattavasti tiukempi linja ja ratkaisujen tulee perustua perusteelliseen tarveharkintaan. Tarveharkinnan yhteydessä tulee myös tarkistaa nuoren aiempi rikehistoria. Lupaa ei tule missään tilanteessa myöntää nuorelle, joka on jo aiemmin syyllistynyt tieliikennerikkomukseen”, Kiviniemi toteaa.

”Mikäli ikäpoikkeusluvan saanut nuori syyllistyy myöhemmin törkeään liikenteen vaarantamiseen, tulee ajo-oikeus ottaa häneltä välittömästi pois. Nuori voi tuolloin saada ajokortin takaisin vasta 18-vuotiaana, suoritettuaan ajotutkinnon uudelleen. Pakollisen teoria- ja ajo-opetuksen määrää tulee merkittävästi lisätä nuorten ajotaidon ja vastuullisen ajotavan turvaamiseksi sekä asenteiden parantamiseksi”, Kiviniemi jatkaa.

Autokoululiitto muistuttaa, että mikäli korjaaviin toimenpiteisiin ei pikaisesti ryhdytä, on pahin epäilemättä vasta edessä. Iltojen pimetessä ja liukkaiden kelien alkaessa liikenneonnettomuudet tulevat aivan varmasti lisääntymään entisestään.

”Kuka on valmis kantamaan vastuun siitä, että nuoria kuolee ja loukkaantuu liikenteessä koko ajan enemmän ja enemmän, vaikka keinot onnettomuuksien ehkäisemiseksi ovat yleisesti tiedossa? Odotteluun ja päättämättömyyteen ei yksinkertaisesti ole enää varaa”, Jukka Kiviniemi tiivistää.

Lisätiedot:Jukka KiviniemipuheenjohtajaSuomen Autokoululiitto ry

040 5485 416jukka.kiviniemi@autokoululiitto.fi