Huomioitavaa Lahdessa: Vt 4 erikoiskuljetusten uusi kiertoreitti

HUOMIOITAVAA LAHDESSA VT 4:

Valtatiellä 4 Kujalan eritasoliittymän rakennustelineet rajoittavat kuljetusten korkeuden 4,4 metriin ja leveyden 4,0 metriin. Tätä suurempien kuljetusten on käytettävä erikoiskuljetuksille tarkoitettua kiertoreittiä, joka löytyy liitteenä olevasta tiedotteesta. Tiedote korvaa vastaavan lupapäätöksen reittimuutoksena.

Muistutuksena vielä, että Myrskylässä seututiellä 174 Artjärven ylikulkusillalla jatkuu siltaremontti ja viimeistään 17.9. lähtien kulkuleveys rajataan 3,25 metriin.

Lisätietoja:Erikoiskuljetusluvaterikoiskuljetukset@ely-keskus.fi