Henkilöautojen rekisteröinnit syyskuussa viime vuoden tasalla

– ladattavien autojen osuus rikkoi ensimmäistä kertaa viidenneksen rajan

Syyskuun aikana ensirekisteröitiin 8 424 henkilöautoa. Rekisteröintejä tehtiin 0,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Koronatilanteesta johtuva rekisteröintien määrän lasku on alkanut vähitellen taittua, mutta kevään ja alkukesän tilauskannan romahdus leikkaa vielä syksyn rekisteröintilukemia. Uusia henkilöautoja on elokuun loppuun mennessä rekisteröity 73 403, joka on 16,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin syyskuussa 3,6 prosenttia viime vuoden syyskuuta enemmän. Käytettyjen autojen kauppa on kesän ja alkusyksyn aikana ollut selvästi viime vuotta vilkkaampaa. Koronatilanteen aiheuttamasta kevään notkahduksesta huolimatta käytettyjä henkilöautoja on koko vuoden aikana myyty 0,4 prosenttia viime vuotta enemmän.

Myös paketti- ja kuorma-autojen rekisteröinnit ovat vähitellen toipumassa koronan tuomasta iskusta. Pakettiautoja ensirekisteröitiin syyskuussa 1 158, mikä on 23,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Syyskuun loppuun mennessä on ensirekisteröity 9 216 pakettiautoa, mikä on 19,4 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin syyskuussa 286, joka on 2,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Tammi-syyskuussa on ensirekisteröity 2 483 kuorma-autoa, joka on 20,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna rekisteröity 1 708, mikä on 25,8 prosenttia alempi lukema kuin viime vuonna. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja alkuvuonna ensirekisteröity 171, joka on 11,9 prosenttia viime vuotta vähemmän. Alle 6 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 604, joka jää 5,0 prosenttia viime vuoden lukemista.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät syvimmin linja-automarkkinassa. Linja-autoja on syyskuun loppuun mennessä ensirekisteröity yhteensä 242. Määrä on 40,8 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Ladattavien autojen valikoima laajenee ja kysyntä kasvaa

Syyskuussa ladattavien henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi lähes 24 prosenttiin rekisteröinneistä. Kasvun taustalla on ladattavien autojen laajentunut mallivalikoima ja syksyn aikana parantunut saatavuus. Koronatilanne on aiheuttanut autoteollisuudelle tuotantokatkoksia. Ajovoima-akkujen globaalit hankintaketjut ovat herkkiä koronatilanteen aiheuttamalle häiriölle ja ladattavien autojen toimituksissa on ollut keskimääräistä enemmän viiveitä.

Ladattavien autojen osuus on tammi-syyskuun aikana ollut Suomessa noin 17 prosenttia. Osuuden kasvuun vaikuttaa osaltaan myös poikkeuksellisen suuri uusien autojen kysynnän väheneminen. Ladattavien autojen toimitusajat ovat jonkin verran muita autoja pidempiä, joten nyt rekisteröidyt ladattavat autot on osin tilattu jo ennen koronatilanteen alkua.

”Autoalan käyttövoimaennusteen mukaan ladattavien autojen osuus kasvaa tänä vuonna 18 prosenttiin henkilöautojen ensirekisteröinneistä. Ensi vuonna osuuden ennakoidaan kasvavan hieman nopeammin, sillä vuoden alussa on ehdotettu otettavan käyttöön täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuus, joka tukee myös yritysten sähköautohankintoja”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Täyssähköautojen hankintatuen kysyntä vilkastui hieman syyskuun aikana. Hankintatuesta tehtiin syyskuun aikana uusia varauksia noin 250 täyssähköauton hankintaan. Suomessa hankintatuen suuruus on 2 000 euroa ja se on rajattu ainoastaan kotitalouksien autohankintoihin. Maltillisen tukitason takia vuosina 2018­–2021 voimassa olevan tuen budjetista on syyskuun loppuun mennessä varattu vasta hieman alle neljännes.

Myös monissa muissa Euroopan maissa on otettu käyttöön kannusteita ladattavien autojen kysynnän lisäämiseksi. Yleisimmin hankintakannusteet liittyvät ladattavien työsuhdeautojen verokannusteisiin tai kotitalouksille ja yrityksille suunnattuihin hankintatukiin. Saksassa täyssähköautojen hankintatukea nostettiin elvytystoimena kesäkuun alussa enimmillään 9 000 euroon ja ladattavan hybridin hankintatukea enimmillään 6 750 euroon.

”Ruotsissa täyssähköauton hankintaa tuetaan hankintabonuksella, jonka tasoa on päätetty nostaa ensi vuonna 60 000 kruunusta 70 000 kruunuun. Ladattavien hybridien hankintabonus on enimmillään 45 000 kruunua. Myös Suomessa sähköautojen hankintatukea olisi tarpeen uudistaa nostamalla tukitasoa ja laventamalla se myös ladattaviin hybrideihin”, muistuttaa toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Lisätietoja

Syyskuun ensirekisteröintitilastot

Käytettyjen autojen myyntitilastot

Ensirekisteröityjen autojen käyttövoimatilastot